De gerechtelijke autopsie: hoe wordt die uitgevoerd en wat is het doel?

De gerechtelijke autopsie neemt veel tijd in beslag en gebeurt nauwgezet en systematisch. Bij de uitvoering moeten alle procedures, zowel op medisch als op gerechtelijke vlak, stipt worden nageleefd. Ze mag enkel worden gedaan door artsen die over de nodige vaardigheden beschikken. De gevolgen van een gemaakte fout kunnen immers erg ingrijpend zijn.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.