Nucleair incident: welke noodplannen moeten lokale overheden en collectiviteiten opstellen?

Het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan schrijft een referentiekader voor rond de planning en het beheer van noodtoestanden met een nucleair risico. Voor de operationalisering van welke plannen en procedures zijn de lokale, federale en gewestelijke overheden of de andere actoren bij het crisisbeheer verantwoordelijk?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.