Afvalwater, riolering en zuiveringsinstallaties in Brussel en Wallonië

Afvalwater van huishoudens beïnvloedt het milieu, vooral de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Doorheen de jaren is het wettelijke kader verstrengd waardoor afvalwater nu correct wordt bewerkt vooraleer het opnieuw in de natuur terechtkomt. Wat je moet doen hangt af van waar je woont.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.