Kamperen in Vlaanderen: mag ik mijn tent lukraak opzetten?

Steeds meer avonturiers trekken er met de tent op uit. Bij de voorbereiding van hun trip houden ze best rekening met de wetgeving en de praktische richtlijnen ter zake om zorgeloos te kunnen genieten.

 

Kamperen op openbaar domein


Wildkamperen mag in principe niet. Dit verbod is meestal opgenomen in een algemeen politiereglement of een stedelijke verordening. Indien een gemeente of stad een uitzondering op de algemene regel voorziet, vind je die terug in deze reglementering.


Trek je het bos in of bezoek je een natuurreservaat, weet dan dat het opstellen van een tent of andere al dan niet tijdelijke constructies, zoals dranghekken en controleposten, hier niet toegelaten zijn.


Van deze verbodsbepalingen kan eventueel afgeweken worden op basis van een beheerplan of met een specifieke machtiging van Natuur en Bos. Die kan je aanvragen bij de dienst AVES[1]. Denk hierbij ook aan de eventuele toestemming van de eigenaar!


Natuur en Bos voorziet tevens zelf in voorbehouden zones waar bivakkeren (gratis) toegelaten is om aan de vraag naar een overnachtingsplaats langs een trekroute te voldoen. Ook natuurliefhebbers die op zoek zijn naar een mooi plekje in het groen waar ze onbezorgd en in alle rust een nacht kunnen doorbrengen onder de sterren vinden hier hun gading.


Een bivakzone impliceert stilte en soberheid. Het comfort ter plaatse is eerder primitief. Je dient je bivakplaats op voorhand online te reserveren. Dit is gratis en eenvoudig. Opgelet: je mag maar één nacht ter plaatse blijven. Andere spelregels zijn o.a.:

  • Op bivakzones mogen ten hoogste drie tenten voor samen ten hoogste tien personen opgesteld worden.

  • Je mag je tent komen opzetten tussen 18 uur en 10 uur.

  • Bivakzones zijn bedoeld voor trekkers die te voet of met de fiets komen. Je geraakt er niet met de auto.

  • Respect voor de natuur is een must: je laat geen afval achter, je beschadigt de faciliteiten niet, je verstoort de rust niet met luide muziek. Het geluid van spelende kinderen is uiteraard wel toegelaten.

  • Als er een vuurkorf aanwezig is, mag je daarin een gezellig vuurtje stoken tenzij er een verhoogd risico is op brandgevaar. Informatie daarover vind je ter plaatse, op www.natuurenbos.be/waarschuwingen en in de media.

  • Heeft de bivakzone geen toilet? Doe je behoefte dan in een kuiltje dat je nadien weer toedekt.


Bivakzones sluiten niet tijdens de winter. Winterkamperen is dus mogelijk!

Je vindt alle bivakzones op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Kamperen op privéterrein


Op je eigen terrein mag je sporadisch je tent opzetten om te kamperen met vrienden of familie, zonder toestemming aan te vragen. Doe je dit regelmatig of laat je ook andere trekkers kamperen, dan dien je een omgevingsvergunning aan te vragen, met uitzondering van het kamperen op een toeristisch logies dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 5 februari 2016 betreffende het toeristische logies.


In Vlaanderen zijn er tal van kampeerterreinen, uitgebaat door privépersonen. In de meeste gevallen vallen deze campings onder het Logiesdecreet. Je leest er meer over in ‘Welke regels moet je in Vlaanderen volgen om logies aan te bieden?


De volgende vormen van kamperen vallen alvast niet onder het Logiesdecreet:

  • terreinen waarop gedurende maximaal 75 kalenderdagen per jaar wordt gekampeerd in het kader van een evenement of door georganiseerde groepen kampeerders die onder toezicht van een of meer begeleiders staan of de inrichting voor de werking van een jeugdwerkinitiatief dat erkend, gesubsidieerd of georganiseerd is door de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of door lokale besturen, waarin wordt verbleven of waarnaast wordt gekampeerd gedurende maximaal zestig kalenderdagen per jaar door georganiseerde jeugdgroepen die onder toezicht van een of meer begeleiders staan. De eigenaar of exploitant van het terrein brengt de burgemeester van de gemeente waar het terrein ligt, vooraf schriftelijk op de hoogte als het terrein als dusdanig wordt gebruikt;


  • een bivakzone, als die aangegeven is in een toegankelijkheidsregeling conform en ter uitvoering van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.Wildkamperen is niet toegelaten, maar als je zorgzaam met de natuur, de omgeving en je medekampeerders omgaat, biedt een bivakzone de mogelijkheid om legaal en kosteloos in een groene omgeving te overnachten. Tevens zijn er verschillende commercieel uitgebate campings waar je zorgeloos je tent kan opslaan.Lees ook:


Kamperen in Wallonië: mag ik mijn tent overal neerplanten?

Een toeristisch logies verhuren mag, maar niet om het even hoe!

Enkele basisregels voor als je door het Zoniënwoud rijdt

Recreatie in Vlaamse bossen: wat mag en wat niet?Alain PEETERS

Eerste Hoofdinspecteur

Lokaal Toezichthouder Milieu

 

Bronnen:

www.natuurenbos.be/kamperen

www.bivakzone.be

Decreet houdende het toeristische logies

(gecoördineerde versie van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, zoals gewijzigd bij de decreten van 10 maart 2017 en 8 juni 2018 en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019)

Bosdecreet van 13 juni 1990

Natuurdecreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

 

[1] AVES: dienst Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos