Welke politiemaatregelen kan een burgemeester treffen?

Wat kan de gemeentelijke overheid doen als de openbare orde is verstoord, bijvoorbeeld door herhaald nachtlawaai, een muur die op instorten staat of een onbewoonbare woning? Welke administratieve bevoegdheden heeft de burgemeester in dat geval?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.