Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

De socialemediamanager bij de politie: rol, profiel en vereisten

De politie kan sociale media gebruiken om eigen berichten de wereld in te sturen, maar ook om te luisteren naar de burger en te weten te komen wat er leeft. Dat klinkt heel aantrekkelijk, maar vraagt een goed onderbouwde projectomschrijving en -uitwerking. Centrale figuur is hierbij de socialemediamanager. Aan welk profiel moet die manager voldoen?

Politie en sociale media: voordelen en gevaren

De vraag of het gebruik van sociale media zinvol is voor de politie, is ondertussen wel beantwoord. Het gaat er nu vooral om te kijken naar de wijze en de strategie om dit gebruik te implementeren en tegemoet te komen aan de operationele noden van de politie en de belangen van de online community.

In dit artikel nemen we vooral de voordelen van het gebruik van sociale media onder de loep, evenals de gevaren die het met zich mee kan brengen: cruciale elementen voor het uitwerken van een efficiënte en doeltreffende socialemediastrategie.

Politie en sociale media in België: enkele ervaringen

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze zijn een heel krachtig middel voor zowel particulieren als bedrijven en organisaties. Het lijkt evident dat ook de politie zich het systeem eigen heeft gemaakt en er volop gebruik van maakt. Enkele voorbeelden uit het Vlaamse landgedeelte…

Het gebruik van sociale media door de politie

We kunnen er niet omheen: sociale media (internetfora, Twitter, Facebook, LinkedIn…) zijn doorgesijpeld in ons dagelijks leven. Heel wat bedrijven en organisaties zijn mee op de boot gesprongen en maken er gebruik van om te communiceren. Sociale media kunnen ook voor de politie een nuttig communicatiemiddel zijn.