Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Samenleven na coronatijden: Burenbemiddeling helpt!

Stress, ruzie met huisgenoten, ziekte, bezorgdheid om familie en vrienden, thuiswerk, verveling, … het zijn maar enkele bijwerkingen van de Corona-epidemie die momenteel ons leven beheerst. Nu veel mensen thuis zijn, kan de spanning oplopen, ook met de buren. En dan kan burenbemiddeling hulp bieden.

Sociale media optimaal gebruiken voor crisiscommunicatie

Het Pukkelpopdrama van 2011 leverde een aantal nieuwe inzichten over het nut en de meerwaarde van sociale media tijdens crisissituaties. Bij deze ramp maakten zowel festivalgangers, thuisblijvers als hulpverleners gebruik van platformen als Facebook en Twitter om informatie te verspreiden, hulp te coördineren en verkeerschaos te vermijden. In dit artikel overlopen we de mogelijkheden om sociale media zinvol in te zetten voor, tijdens en na een crisissituatie.

De socialemediamanager bij de politie: rol, profiel en vereisten

De politie kan sociale media gebruiken om eigen berichten de wereld in te sturen, maar ook om te luisteren naar de burger en te weten te komen wat er leeft. Dat klinkt heel aantrekkelijk, maar vraagt een goed onderbouwde projectomschrijving en -uitwerking. Centrale figuur is hierbij de socialemediamanager. Aan welk profiel moet die manager voldoen?

Politie en sociale media: voordelen en gevaren

De vraag of het gebruik van sociale media zinvol is voor de politie, is ondertussen wel beantwoord. Het gaat er nu vooral om te kijken naar de wijze en de strategie om dit gebruik te implementeren en tegemoet te komen aan de operationele noden van de politie en de belangen van de online community.

In dit artikel nemen we vooral de voordelen van het gebruik van sociale media onder de loep, evenals de gevaren die het met zich mee kan brengen: cruciale elementen voor het uitwerken van een efficiënte en doeltreffende socialemediastrategie.

Politie en sociale media in België: enkele ervaringen

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze zijn een heel krachtig middel voor zowel particulieren als bedrijven en organisaties. Het lijkt evident dat ook de politie zich het systeem eigen heeft gemaakt en er volop gebruik van maakt. Enkele voorbeelden uit het Vlaamse landgedeelte…