Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Mensenmassa's beheren om drama's te voorkomen

De wedstrijd op de Heizel, het Halloweenfeest in Seoel en de bedevaart in Mekka zijn allen grote bijeenkomsten die voor altijd getekend blijven door de tragedies veroorzaakt door bewegingen van de menigte. Hoe zijn deze te verklaren en te voorkomen? 

Het nut van criminele cartografie

In de jaren tachtig probeerden onderzoekers delinquentie te verklaren aan de hand van de ruimtelijke dimensie ervan. Vanuit dit perspectief, geocriminologie, ontstonden praktische toepassingen zoals criminele cartografie. Wat levert het ons op?

Structurele aanpak van deepfakes

Teneinde deepfakes te bestrijden pleit Europol voor meer opleiding en een aanpassing van de reglementering van repressieve diensten. Een evenwicht vinden tussen veiligheid en de rechten van de burgers is echter moeilijk.