Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Seksuele instemming

Sinds juni 2022 zijn er nieuwe regels inzake seksuele misdrijven van kracht. De wetgever heeft zeer zorgvuldig het fundamentele begrip van instemming uitgewerkt. Wat houdt het in?