Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

De uitdagingen van het politiewerk in de toekomst

Verschillende criminologen (Benoît Dupont e.a.) van de "Universiteit van Montreal" hebben het politiewerk vanuit een toekomstgerichte benadering geanalyseerd. Met de digitale transformatie in het middelpunt van hun reflectie wezen zij vijf belangrijke elementen aan.

Gerechtelijke impact van de Belgische DNA-databanken

Van alle vergelijkingen gemaakt door de Belgische DNA-databanken tussen nationale genetische profielen leidt één derde tot de identificatie van een misdrijfgerelateerd spoor. Op internationaal vlak is er bij de helft van de vergelijkingen een in België onbekende persoon betrokken.