Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Huis-aan-huiscollectes, mag dat wel?

Regelmatig worden particulieren en handelaars benaderd door mensen die geld inzamelen voor sportclubs of voor giften. Hoe is deze praktijk wettelijk geregeld? Moet men op voorhand een toelating aanvragen? Kunnen gemeenten huis-aan-huiscollectes verbieden?

De militaire politie

De Belgische militaire politie neemt een bijzondere plaats in onder de veiligheidsdiensten. Ze wordt voornamelijk functioneel ingezet door het leger, maar werkt steeds meer samen met andere korpsen zoals de geïntegreerde politie.

Verhoor door de politie: wat zijn mijn rechten?

Wat zijn de rechten van een slachtoffer dat klacht neerlegt bij de politie en wordt ondervraagd? Kan een getuige weigeren om verklaringen af te leggen wanneer hij wordt verhoord? Mag de verdachte van een misdrijf tijdens een politieverhoor de vragen niet beantwoorden?