Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Reptielen houden 2.0

Sinds eind 2019 mogen particulieren enkel nog reptielen houden die op een positieve lijst staan. Dit betekent voor de handhaver een extra criterium om mee rekening te houden – dierenwelzijn, omgevingsvergunning en CITES stonden al op de checklist - bij het aantreffen van reptielen.

De economische inspectie en bescherming van de consument

Hoewel de economische inspectie bij het grote publiek eerder onbekend is, gaat het toch om een dienst die verschillende essentiële taken vervult. Zo is ze belast met het uitvoeren van controles waarbij er gewaarschuwd en gestraft kan worden. Daarnaast voert de dienst ook analyses uit en stelt adviezen op.

Mag men thuis wapens tentoonstellen?

Is het wettelijk toegelaten om een vuurwapen of een blank wapen thuis als versiering tentoon te stellen? De reglementering is verschillend als het gaat om vrij verkrijgbare of om vergunningsplichtige wapens. Voor deze laatste maakt de wet een onderscheid tussen jacht- en andere wapens.

Kan men anoniem getuigen?

Het statuut van "medewerker van justitie" kan verschillende vormen aannemen: informant, spijtoptant of anonieme getuige. Kan iemand gedeeltelijk of geheel anoniem getuigen? Wie kan het statuut toekennen?