Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Police-on-web: nieuwe online diensten

Police-on-web is een volwaardig e-loket waar je klacht kunt neerleggen voor minder ernstige feiten, de bewaking van je woning kunt aanvragen en alarmsysteem en bewakingscamera kunt aangeven. Tijdens de coronacrisis kun je aangifte doen van andere inbreuken die geen dringende politie-interventie vergen.

Wat betekent bedreiging met aanslagen?

Dreigen met een aanslag kan gericht zijn tegen personen of eigendommen. De wetgever heeft dit strafbaar gesteld vanwege de weerslag van een dergelijke bedreiging op de samenleving. Laten we eens kijken wat strafbaar is en onder welke voorwaarden.

Wat maakt de staatsveiligheid bekend?

In haar verslag over het jaar 2020 dat verscheen eind 2021 licht de Staatsveiligheid (VSSE) een tipje van de sluier van haar activiteiten op en verwijst ze naar de risico's die verbonden zijn aan desinformatie, terrorisme en extremistische organisaties.