Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Aanhouding voor openbare dronkenschap

Wat verstaan we precies onder openbare dronkenschap? Wat gebeurt er als iemand zich dronken op de openbare weg begeeft, ook al zit hij niet achter het stuur? In dit artikel gaan we hier wat dieper op de voorwaarden van de bestuurlijke aanhouding in.

Police-on-web: nieuwe online diensten

Police-on-web is een volwaardig e-loket waar je klacht kunt neerleggen voor minder ernstige feiten, de bewaking van je woning kunt aanvragen en alarmsysteem en bewakingscamera kunt aangeven. Tijdens de coronacrisis kun je aangifte doen van andere inbreuken die geen dringende politie-interventie vergen.

Huisjesmelkerij is strafbaar

In de strijd tegen huisjesmelkerij is het repressieve aspect cruciaal. Is het strafbaar om ondermaatse accommodatie te verhuren? Welke straffen riskeren gewetenloze verhuurders?

Match fixing: een groot probleem

Het sportieve ideaal, al uitgehold door doping, moet nog een slag incasseren: match fixing. Het lijkt erop dat veel sporten en verschillende landen hiermee te maken krijgen. Een stand van zaken.