Verkeersveiligheid

NIEUWS

Wanneer mag ik de busstrook gebruiken?

In April 2023 werd de Wegcode gewijzigd. De veranderingen hebben onder meer betrekking op de busstrook en de bijzonder overrijdbare bedding. De tekst is duidelijker, de verschillen tussen busstrook en bijzonder overrijdbare bedding worden grotendeels weggewerkt.

Hoe reageren op de bevelen van bevoegde personen?

De bevelen van bevoegde personen gaan boven de verkeerstekens (verkeersborden, wegmarkeringen en verkeerslichten) die op hun beurt dan weer op de verkeersregels primeren. Wat zijn volgens de wegcode de bevelen waar ik als weggebruiker rekening moet mee houden?