Langere recidivetermijn én hogere boetes

Sommige weggebruikers nemen het niet zo nauw met de verkeerswet en begaan regelmatig verkeersovertredingen in de ruime zin van het woord. Dat komt uiteraard de verkeersveiligheid niet ten goede. Een deel van de verkeersonveiligheid hangt in ons land immers samen met het gedrag van mensen die herhaaldelijk verkeersovertredingen blijven begaan, verkeersrecidivisten. Om het aantal verkeersslachtoffers verder te doen dalen heeft de overheid recent enkele belangrijke maatregelen getroffen: hogere verkeersboetes en een langere recidivetermijn.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.