Een onmiddellijke inning, hoe werkt dat?

Hebt u een brief gekregen waarin staat dat u een overtreding hebt begaan? Waarom stellen de politiediensten u voor om een boete te betalen? Bij gebrek aan uitleg is het voor de overtreder soms moeilijk om de bedoeling van deze administratieve procedure en de toepassing ervan te begrijpen.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.