Voorbehouden parkeerplaatsen voor mindervaliden: de verschillende soorten

Mindervalide personen worden regelmatig geconfronteerd met moeilijkheden om zich te verplaatsen of om ergens binnen te geraken (winkels, openbare diensten, feestzalen enz.). Wat kunnen we doen om te voorkomen dat deze mensen (terecht) het gevoel hebben uitgesloten te zijn? Parkeerplaatsen voorzien die zijn voorbehouden voor mindervaliden, is al een eerste stap in de goede richting. Dit is wettelijk vastgelegd door verschillende bepalingen. In dit artikel bekijken we welke soorten parkeerplaatsen er bestaan, aan welke criteria ze moeten voldoen en hoe ze kunnen worden aangevraagd.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.