Mogen fietsers met z’n tweeën naast elkaar fietsen in het verkeer?

Als twee vriend(inn)en samen met de fiets op pad gaan, zullen ze vaak geneigd zijn om naast elkaar te rijden. Dat kan soms het andere verkeer hinderen of vertragen. De wegcode houdt dan ook rekening met dit soort situaties en beschrijft nauwkeurig de rechten en plichten van fietsers.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.