Een veilige signalisatie voor voetgangers en fietsers

Voetgangers, fietsers en joggers zijn kwestbaarder als ze de weg kwijt zijn in de stad. Duidelijke wegwijzers geven de weggebruiker inzicht in zijn omgeving en verminderen daarmee stress en onveiligheidsgevoel. 


Een duidelijke en goed geplaatste signalisatie

De bewegwijzering moet natuurlijk aan de huidige normen voldoen en daarenboven precies en gemakkelijk te begrijpen zijn en op een strategische plaats gezet worden. Hoe onoverzichtelijker de plaatsgesteldheid, hoe meer wegwijzers er moeten zijn. Bovendien zijn plaatsen zonder referentiepunten meestal nogal verlaten, wat het risico op geweldpleging nog verhoogd.

Er moet dus extra duidelijke signalisatie worden voorzien op plaatsen waar verwarring kan ontstaan: gebouwen die in elkaar overlopen, een wirwar van doodlopende straten, moeizaam verkeer, talrijke portieken of smalle doorgangen. Ook kruispunten, tunnels of trappen zijn strategische punten in een stad.


Een betere oriëntatie

Een goede signalisatie zorgt er in de eerste plaats voor dat weggebruikers zich beter kunnen oriënteren. Ze moet daarom beantwoorden aan hun behoeften en duidelijk zichtbaar zijn, maar ze mag niet in de weg staan of het zicht belemmeren.

- Er moeten met name voor voetgangers duidelijke borden zijn die de weg wijzen naar officiële gebouwen, musea, hotels, het openbaar vervoer, het postkantoor of de toeristische dienst …

- Er moeten stadsplattegronden uithangen op strategische plaatsen (bij de uitgang van de metro bijvoorbeeld) waarop de straten, de verschillende diensten en bezienswaardigheden in de buurt worden vermeld.

- In de overheidsgebouwen moeten de verschillende diensten goed worden aangeduid en hun openingsuren worden vermeld.

- Zodra weggebruikers in een buurt komen die ze niet kennen zijn straatnamen belangrijke oriëntatiepunten. Het is dus heel belangrijk om de bordjes met de straatnamen goed te onderhouden en te zorgen dat ze niet achter bomen of struiken schuil gaan.

- In grote parken, wandelgebieden en fietsnetwerken is het noodzakelijk om goede kaarten uit te hangen. Het kan ook nuttig zijn om informatie te geven over hoe lang het duurt (te voet of met de fiets) om van A naar B te gaan.


Toegang tot de hulpdiensten


De signalisatie moet ook dienen om mensen gemakkelijker toegang te bieden tot hulpmiddelen en -diensten, zonder dat het onveiligheidsgevoel daarmee wordt versterkt. Al naargelang de locatie en de mate waarin de plaats bezocht wordt is het handig borden te zetten die de weg wijzen naar drukbezochte plaatsen, apotheken, dokters of haltes van het openbaar vervoer.


De voetganger en fietser moet zich op zijn gemak voelen in de openbare ruimte


Een derde functie van een goede signalisatie is de weggebruikers helpen om de ruimte goed te gebruiken. Ze moeten zich onderweg kunnen oriënteren aan de hand van referentiepunten. Deze geven als het ware het ritme van de wandeling of fietstocht aan, zorgen voor een mooi straatbeeld en dienen als herkenningspunt. Ze moeten dus uniform genoeg zijn ondanks het feit dat ze op verschillende locaties staan.

In deze context moet men goed nadenken over hoe men de signalisatie best vorm geeft. Het kan hier gaan over wegwijzers, kleuren, plattegronden of straatbekleding. Men kan bijvoorbeeld bepaalde materialen of verschillende kleuren gebruiken om een bepaald traject aan te duiden of een opvallende typografie om voetgangers, fietsers of joggers de weg te wijzen.

Specifieke voetgangersbewegwijzering

Wandelen speelt een belangrijke rol in het stadsleven en verdient een specifieke aandacht, met name door:

- doorlopende bewegwijzering, zonder onderbreking van de informatie, met name wanneer de voetganger de keuze heeft uit verschillende routes of vervoermiddelen;
- praktische toegankelijke routes, rekening houdend met leeftijd en mobiliteitsbeperkingen;
- bewegwijzering speciaal voor en aangepast aan wandelen, met reistijden in plaats van afstanden;
- samenhangende, veilige en goed onderhouden routes.


Michèle ORBAN

Information broker en trainer


Lees ook:
Goede praktijken om ons fietsnetwerk te verbeteren
Een levendige en gezellige wijk bevordert het vertrouwen en spontane sociale controle