Waar kan een mindervalide parkeren?

Gereserveerde parkeerplaatsen aan woningen, winkels of openbare diensten maken deze toegankelijker voor personen met beperkte mobiliteit. Welke criteria zijn van toepassing voor gereserveerde parkeerplaatsen?

De gebruiker moet een PBM-parkeerkaart hebben als hij op een dergelijke gereserveerde parkeerplaats wil staan.


Voorbehouden parkeerplaatsen op de openbare weg

Op parkeerterreinen waar veel plaatsen beschikbaar zijn moet per PBM-parkeerzone een minimumaantal plaatsen worden gereserveerd. Dat aantal varieert van gewest tot gewest.

Voor gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek moeten deze reserveringen ook worden voorzien indien personen met beperkte mobiliteit het gebouw dagelijks of zeer frequent bezoeken en indien het gebouw niet over een eigen, voor het publiek toegankelijke parkeerplaats beschikt.

Reserveringen in de nabijheid van de woning of werkplaats

De aanvrager moet aan specifieke voorwaarden voldoen. Hij moet in het bezit zijn van een speciale parkeerkaart en mag niet beschikken over een garage of een privéparkeerplaats. Ten slotte moet hij of zij over een voertuig beschikken of, bij gebrek daaraan, worden vervoerd door een persoon die in hetzelfde gebouw woont als de aanvrager, of indien de personen met beperkte mobiliteit vaak wordt rondgereden door een persoon die niet bij hem thuis woont.

Indien parkeren op de voorgestelde locatie verboden is, indien de verkeersveiligheid in het gedrang komt of indien de locatie zich in een zone met alternerend parkeren bevindt wordt de aanvraag geweigerd. Ten slotte kan de wegbeheerder in sommige gevallen weigeren een parkeerplaats ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld in een straat waar al te veel dergelijke plaatsen zijn.

Ook voor de werkplek van een PBM kan een plaats worden gereserveerd.


Gereserveerde parkeerplaatsen op openbare plaatsen

Het koninklijk besluit van 9 mei 1977 bevat een lijst van openbare en private gebouwen en inrichtingen waarvoor onder bepaalde voorwaarden parkeerplaatsen voor gehandicapten moeten worden gereserveerd. De gewesten kunnen in het kader van hun bevoegdheden deze lijst wijzigen of aanvullen. Zo zal het aandeel gereserveerde plaatsen:
-  ten minste twee en ten minste één extra plaats per 50 plaatsen in het Brussels Gewest;
-  één plaats op 25 plaatsen in het Vlaams Gewest;
-  één plaats en één bijkomende plaats per 50 plaatsen in het Waalse Gewest.
Deze maatregelen moeten worden vastgelegd in een politieverordening of in het algemeen politiereglement.


Signalisatie en wegmarkeringen

Speciale signalisatie is bedoeld om het recht van PBM op toegang tot de voor hen gereserveerde parkeerplaatsen te waarborgen. De uitvoering van deze maatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke overheid.

Verticale borden
ALLE PBM-plaatsen MOETEN worden gemarkeerd met een bord met het E9a-logo dat het internationale logo van de personen met beperkte mobiliteit voorstelt (Wegcode, artikel 70.2.1.3°).

Horizontale borden
Witte markeringen omlijnen de PBM-ruimte met het rolstoel-logo in het wit (eventueel op een blauwe achtergrond) in het midden.
Er is geen wettelijke verplichting, maar het verdient de voorkeur het logo in de richting van het autoverkeer aan te brengen.
De volledige binnenruimte blauw schilderen is toegestaan volgens de ministeriële omzendbrief van april 2003.

In een volgend artikel zullen wij een praktische fiche voorstellen met de voorwaarden voor het verkrijgen van een PBM-parkeerkaart, het gebruik ervan en de bepalingen in geval van niet-naleving of misbruik.


Francis DEOM

Hoofdcommissaris o.r.

Roland POTOMS
Eerste hoofdinspecteur o. r.
Opleider wegverkeer

Bron:
Ministeriële omzendbrief van 03 april 2001 betreffende parkeerreserveringen voor personen met een handicap, (M.B. 05.05.2001) op
Https://etaamb.openjustice.be/nl/circulaire-du-03-avril-2001_n2001014077