Wanneer mag ik de busstrook gebruiken?

In April 2023 werd de Wegcode gewijzigd. De veranderingen hebben onder meer betrekking op de busstrook en de bijzonder overrijdbare bedding. De tekst is duidelijker, de verschillen tussen busstrook en bijzonder overrijdbare bedding worden grotendeels weggewerkt.

Hoe onderscheiden beide artikels zich en wat zijn de regels?

De busstrook of de bijzonder overrijdbare bedding?

De Wegcode voorziet nog steeds 2 verschillende situaties (en artikels): de busstrook en de bijzonder overrijdbare bedding (ook wel gekend als de "bijzondere voorrang").
Om de busstrook aan te duiden gebruikt men nog steeds het verkeersbord F17
 Dit bord toont brede, onderbroken witte strepen met de vermelding ‘BUS’. Nieuw is dat dambordmarkeringen, bestaande uit witte vierkanten, kunnen gebruikt worden om de busstrook duidelijker aan te geven. Wanneer er variabele informatieborden gebruikt worden kunnen witte, verlichte lichtspijkers de wegmarkeringen vervangen. Tot slot wordt er gespecifieerd dat de busstrook geen deel uitmaakt van de rijbaan.

Het verkeersbord F18 toont één of twee brede doorlopende witte strepen of geblokte markeringen.
F18 Site propreDit begrenst de bijzonder overrijdbare bedding. Nieuw in de wetgeving is dat witte lichtspijkers de grondmarkeringen kunnen vervangen wanneer er variabele informatieborden gebruikt worden. Ook in dit artikel staat dat de bijzonder overrijdbare bedding geen deel uitmaakt van de rijbaan.


Wie mag op de busstrook en de bijzonder overrijdbare bedding rijden?

De Wegcode onderging op dit gebied enkele belangrijke aanpassingen. Beide artikels zijn hiervoor gelijkaardig:

Zonder bijkomende signalisatie:

 • Beide locaties zijn uiteraard toegankelijk voor de voertuigen van de geregelde diensten voor openbaar vervoer;
 • Prioritaire voertuigen mogen er gebruik van maken bij een dringende opdracht;
 • Andere voertuigen mogen hiervan gebruik maken om:
  • Om een hindernis de rijbaan heen te rijden;
  • Van richting te veranderen in de onmiddellijke nabijheid van een kruispunt;
  • Te dwarsen op een kruispunt;
  • Enkel voor wat betreft de busstrook: deze te dwarsen om een eigendom of een parkeerplaats gelegen langsheen de busstrook in te nemen of te verlaten;

Met de volgende borden op het verkeersbord F17-F18 zijn volgende voertuigen toegelaten:

 • Voertuigen voor het schoolvervoer;
 • Taxi’s;
 • Fietsen;
 • Bromfietsen. De klassen mogen onder het symbool worden aangebracht;
 • Motorfietsen;
 • Voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend;
 • Voertuigen die gebruikt worden voor woon-werkverkeer;
 • Voertuigen met ten minste 2, 3 of 4 inzittenden, naargelang van de vermelding;
 • Voertuigen die gebruikt worden ter bevordering van duurzame vormen van mobiliteit;
 • Voertuigen die gebruikt worden voor het gemeenschappelijk vervoer van personen met een handicap.

Signalisations NL FEU VERT pour F17 et F18

Hoe zit het met de speciale verkeerslichten van het openbaar vervoer?

Deze lichten tonen geometrische vormen - cirkels, balken of driehoeken. Elke bestuurder die een speciale oversteekplaats gebruikt zou deze vormen ondertussen moeten kennen.
Gelukkig is het niet moeilijk om de symbolen te ontcijferen. De volgorde is immers hetzelfde als bij een normaal verkeerslicht: het equivalent van rood verschijnt bovenaan, oranje in het midden en groen onderaan. Een verticale balk betekent dat je alleen rechtdoor mag rijden. Een balk die 45° naar links of rechts helt betekent dat je alleen mag doorrijden in de richting die de balk aangeeft:
 Feu special rougeRood               Feu special orangeoranje             Feu special vertgroen                Feu special tout droitrechtdoor             Feu special a droiterechts               Feu special a gauchelinks

Door de wijzigingen van 1 april kunnen deze speciale lichtsignalen ook betrekking hebben op de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. Dit door het extra knipperend geeloranje licht met silhouet van een fiets en een knipperende geeloranje pijl. Ook zij dienen aldus aandacht te hebben hiervoor.

Opmerkingen:

 • Schoolvervoer en taxi’s mogen steeds de busstrook gebruiken. Dit zal echter niet langer mogelijk zijn zonder het bijhorende symbool of het woord ‘taxi’ aangebracht op het bord F17 of op een onderbord. Een overgangsperiode wordt voorzien tot 1 januari 2027.
 • Het schoolvervoer voor mindervaliden mocht reeds de bijzonder overrijdbare bedding gebruiken. Ook dit zal niet langer mogelijk zijn zonder het bijhorende symbool aangebracht op het bord F18 of als onderbord. Hiervoor is er geen overgangsperiode voorzien gezien dit reeds in 2022 werd toegevoegd aan de Wegcode.

Vorig artikel: Wanneer moet ik een bus voorrang verlenen?


Commissaris Olivier QUISQUATER

Federale Wegpolitie

Bron: Wegcode, artikels 72.5 et 72.6 op: https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1975120109~hra8v386pu