Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties

In een vorig artikel hebben we al omschreven wat we precies verstaan onder een schadelijke sektarische organisatie en aan welke typische kenmerken we een dergelijke organisatie kunnen herkennen, zodat we weten dat we op onze hoede moeten zijn als we daarmee in contact komen.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.