Namaak, het verslag 2011 van de douane: inbeslagnames aan de EU-grenzen

Volgens het laatste jaarverslag (juli 2011) inzake het optreden aan de grenzen van de EU is het aantal in beslag genomen goederen waarvan vermoed wordt dat zij een inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (IPR) zoals merken, modellen, auteursrechten of octrooien door de Europese douane bijna verdubbeld ten opzichte van het voorbije jaar: om en bij de 103 miljoen producten. De totale waarde van deze onderschepte goederen wordt geschat op meer dan 1 miljard euro!

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.