Jongeren en internet: wanneer virtuele risico’s reële risico’s worden

Zoals we al aangaven in een vorig artikel (zie referentie), is communiceren één van de favoriete en voornaamste activiteiten van jongeren wat internet en ICT betreft. Negatieve ervaringen mogen dan wel zeldzaam zijn, de cyberwereld biedt toch enorm veel mogelijkheden waardoor de jongere kan worden gemanipuleerd door een derde of, net zo waarschijnlijk, er tendentieuze en gevaarlijke relaties op na kan houden. We nemen hier enkele risicovolle cyberrelaties onder de loep en bekijken welke maatregelen hiertegen getroffen kunnen worden.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.