De strijd tegen de uitbuiting van ouderen door sektes

Zijn ouderen echt een gemakkelijke prooi voor sektarische bewegingen? Hoe vermijden we dat de familie-erfenis in rook opgaat door oplichting en wat kunnen we doen tegen hun bedrieglijke praktijken? In een eerste artikel hebben we al gezien hoe dergelijke groepen ouderen als doelwit kiezen. Op basis van het verslag van het Franse MIVILUDES van 2013 hebben we geprobeerd de reden van het aanboren van deze nieuwe “markt” door de sektes te doorgronden. We bekeken ook de meest gebruikte methodes om kwetsbare senioren in te palmen.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.