De namaakindustrie als mogelijke dekmantel voor andere vormen van criminaliteit

Namaakgoederen – en de hele industrie die hierachter schuilgaat – leveren nog steeds aanzienlijke winsten op, terwijl de productie en distributie ervan relatief weinig risico’s inhouden. De onrechtstreekse medewerking van de consumenten, die vaak niet beseffen welk gevaar deze minderwaardige producten kunnen inhouden, en het complexe productie- en distributieproces van dergelijke goederen zorgen ervoor dat deze vorm van criminaliteit minder “zichtbaar” is en dus moeilijk kan worden opgespoord. Dit vraagt dan ook om een proactieve benadering voor de bestrijding van dit fenomeen: grootschalige operaties, controles, inbeslagnames, informatie-inwinning, sensibiliseringscampagnes enz.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.