Schijnhuwelijken in de andere EU-landen

In ons land komen schijnhuwelijken regelmatig voor, zoals al bleek uit onze voorgaande artikels over dit onderwerp. Maar hoe zit dat eigenlijk in de andere landen van de Europese Unie? Worden die ook geconfronteerd met dit fenomeen? Hoe wordt er daar dan op gereageerd? Bestaan daar statistieken over? Is een harmonisatie van de regelgeving in de verschillende landen mogelijk op EU-niveau?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.