Sociale fraude online melden: welke feiten en hoe?

Sommige frauduleuze toestanden moeten aan de autoriteiten gemeld worden, zonder dat men kan spreken over klikken. Daarenboven zullen sociaal inspecteurs dikwijls op basis van dergelijke informatie beslissen om de gepaste maatregelen te nemen als er inderdaad sprake is van een inbreuk op de sociale wetgeving. Hoe kan u zoiets online melden?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.