Spyware: een gevaar voor ons privé- en beroepsleven?

Het softwareprogramma PEGASUS heeft het bestaan aan het licht gebracht van programma’s en software die massaal informatie verzamelen. Spyware installeren zich in het geniep op smartphones om toegang te krijgen tot alle gegevens.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.