TOP NEWS

.
.

NIEUWS

Een driftbui bij een jongere voorkomen

Een driftbui van een jongere komt meestal als een verrassing en kan de volwassene die ermee wordt geconfronteerd verontrusten. Sommige signalen kunnen je echter waarschuwen. Hoe de escalatie van geweld neutraliseren?

Pandemie: de invloed van goeroes op sociale media

De pandemie en lockdowns gaven bewegingen met twijfelachtige, soms zelfs sektarische praktijken vrij spel. Die “goeroes.net” hebben het over de gezondheid en verzetten zich net als sommige radicale of religieuze groeperingen tegen de opgelegde beperkingen.