Wie zijn wij?

 

Doelstellingen van onze vzw (statuten)

- Het opstellen en verspreiden van nuttige informatie over problemen inzake veiligheid en preventie, onder andere met betrekking tot misdaadfenomenen, overlast, enz. alsook over hun ecosystemen, de actoren en hun beschermingsmiddelen.

- Het verspreiden van verantwoorde tips en best practices.

- Het verlenen van elke mogelijke dienst die zou kunnen bijdragen aan een betere toegang tot informatie voor professionals, het grote publiek, verenigingen en betrokken of geïnteresseerde openbare diensten.

 

 

Ons huidige platform

Het Belgische preventie- en veiligheidsinformatieplatform Secunews, dat in 2007 werd opgericht en sinds 2011 een vzw is, bereikt een zeer breed publiek: meer dan een miljoen gelezen artikelen en miljoenen views (Facebook post) per jaar.

 

Het Secunews-team: 130 professionele medewerkers, politiemensen, brandweerlui, criminologen, psychologen, advocaten en dokters, ondersteund door een netwerk van deskundigen.

 

Huidige productie: 3.000 artikelen gepubliceerd op https://www.secunews.be en gedeeld op een honderdtal sites, social media en intranetten van met name politie- en hulpdiensten, gemeenten en provincies.

 

Onze aanpak: op pragmatische wijze informatie verstrekken aan de actoren van de veiligheid en de preventie op het terrein (politie, brandweer en preventiediensten), aan de beheerders van deze diensten en aan de burger als eerste schakel in de preventieketen.

 

Onze diensten

- Onbeperkte individuele of groepstoegang tot de inhoud van Secunews

 

- Mogelijke publicatie van onze artikelen volgens uw eigen noden en voorkeur

 

- Geautomatiseerde dagelijkse of thematische nieuwsfeeds op alle media

 

- Productie op maat van preventieadvies, boodschappen op schermen aan het onthaal of videocapsules

 

- Terbeschikkingstelling van expertise voor opleiding, audits, conferenties en aanbestedingen.