A A A

Gezondheid/Ongelukken

Preventietips in verband met gezondheid en alledaagse ongelukken, zowel thuis als op het werk, met uitzondering van verkeersongevallen (zie Verkeersveiligheid).

 • Brandpreventie: de basisprincipes!

  Met dramatische branden in het achterhoofd, willen we er nogmaals op wijzen dat brandpreventie een absolute must is in elk gebouw en elke woning. We herhalen hier de basisprincipes van een doeltreffende brandpreventie.

 • Wat moet je altijd in je voertuig meenemen?

  Als automobilist moet je bij een controle door een bevoegd persoon altijd bepaalde documenten kunnen voorleggen. Bovendien moet je in geval van panne, ongeval of brand ook de adequate uitrusting bij hebben.

 • Hoe ondersteun ik een uitgeputte medewerker?

  Als verantwoordelijke van een team of als manager merk je dat een medewerker minder geconcentreerd, onbeslist of prikkelbaarder is. Hoe moet je reageren om hem te ondersteunen bij de eerste terugkerende signalen van een mogelijke burn-out?

 • Autonome rookmelders in elke woning

  Rookmelders redden elk jaar mensenlevens doordat ze de bewoners tijdig waarschuwen in geval van brand en zo evacuatie mogelijk maken voor het te laat is. Ze zijn dus onmisbaar in elke woning, al moet je wel de juiste kiezen en ze op de correcte manier installeren en onderhouden.

 • Welke risico’s op brandwonden lopen kinderen thuis?

  Volgens de Stichting Brandwonden lopen in België jaarlijks 120.000 mensen brandwonden op. De helft daarvan zijn kinderen jonger dan 5 jaar. We belichten de meest voorkomende risico’s thuis, hoe er mee om te gaan en ze te voorkomen.

 • De lente: het beste moment om het aantal wespen in te perken!

  Hoewel wespen nuttig zijn omdat ze ons verlossen van vliegen, rupsen en muggen ziet men ze toch als schadelijke wegens hun (soms dodelijke) steken en de ziekteverwekkers die ze dragen. Hun nesten vernietigen is vaak de meest efficiënte manier om ons te beschermen.

 • Omgaan met een naaste met een burn-out

  Iemand met burn-out beïnvloedt zijn omgeving. Maar vrienden, gezin en collega’s kunnen de toestand van hun zieke naaste sterk beïnvloeden. Wat kan je doen om het probleem niet erger te maken? Welke rol speel je? 

 • Eikenprocessierups: gevaarlijk voor mens en dier

  De eikenprocessierups komt zowel in Vlaanderen als in Wallonië voor. Het is een zeer allergeen en zeer irriterend beestje. Hoe herken je ze? Welke risico’s loop je en hoe moet je reageren?

 • Een brandblusser gebruiken voor een beginnende brand thuis

  We raden sterk aan om thuis één of zelfs meerdere brandblusapparaten te plaatsen. Kies zorgvuldig het juiste toestel, installeer het op een geschikte plaats en lees aandachtig de handleiding, om in het geval van brand geen tijd te verliezen of fout te reageren.

 • Een burn-out krijgen door de pandemie?

  De toename van stressfactoren en de afwezigheid van ontspanningsmogelijkheden hebben geleid tot nieuwe vormen van burn-out: parentale en pandemische burn-out. Om ons psychologisch evenwicht te bewaren is ontspanning essentieel. Wat kan je doen?

 • Mag ik een airsoft gun bezitten of verkopen?

  Getrouwe replica’s van vuurwapens kennen een groot succes bij verzamelaars en deelnemers aan sportieve schietactiviteiten met plastieken bolletjes. Tot deze namaakwapens op schaal 1:1 behoren de airsoft guns, die voor een volwassenen zijn bedoeld. Wat is hun wettelijk statuut?

 • Welke pesticiden zijn verboden?

  Sinds 2013 hebben Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een gedetailleerde reglementering om gebruik van pesticiden in te perken en het milieu te beschermen. Dit geldt voor de professionelen en de publieke sector, maar ook voor de burger. We kennen dus maar beter de alternatieven.

 • Drugs: de gevaren van lachgas of stikstofmonoxide

  Lachgas komt regelmatig in het nieuws. Hoe gevaarlijk is het inhaleren van dit gas dat vrij verkocht mag worden? Toelichting en waarschuwing.

 • Wat moet je doen bij elektrocutie?

  Er zijn vaak huiselijke ongevallen door blootstelling aan elektrische stroom. Wat zijn de gevolgen van elektrocutie? Hoe moet je reageren wanneer er een slachtoffer is? Moet je de MUG bellen of een gewone dokter?

 • CO-vergiftiging: goede gewoonten die je leven kunnen redden

  Koolmonoxide (CO), ook wel de "stille moordenaar" genoemd, maakt elke winter in Europa duizenden slachtoffers, waaronder een dodelijke. Hoe werkt het, wat zijn de goede gewoonten om het te voorkomen en wat te doen bij een ongeval?

 • Plotselinge bewusteloosheid. Wat te doen?

  Iemand stort voor je ogen in, je wordt ervan verwittigd of je vindt een bewusteloos persoon. Welke zijn de goede eerste reacties?

 • Psychologisch partnergeweld opsporen en het slachtoffer helpen

  Vernedering, beledigingen, controle van zogenaamde vrienden via Facebook, het verplichten van bepaalde kledij of isolement. Psychologisch geweld kan zich op heel wat manieren uiten. 

 • Wat doen met iemand in coma door overmatig alcoholgebruik?

  Bewusteloosheid als gevolg van een drankgerelateerde coma ontstaat na overmatig alcoholgebruik. Wat zijn de symptomen en hoe reageer je?

 • Hoe beperk je het risico op schoorsteenbrand tot een minimum?

  Het rookkanaal van een schoorsteen moet de rook afvoeren uit de woning. Aan de binnenkant van het rookkanaal wordt echter roet afgezet. Die is brandbaar en kan een schoorsteenbrand veroorzaken. Periodiek onderhoud is daarom absoluut noodzakelijk!

 • Coronavirus: hoe vergroot ik mijn veerkracht?

  De coronacrisis heeft veel weg van een marathon. Onze emoties worden zwaar op de proef gesteld, het blijft maar duren en de onzekerheid verdwijnt niet. Hoe pas je je psychologisch aan en overleef je deze periode?