A A A

Crisissituaties - COVID

Goede praktijken, tips, noodplannen, personeel/middelen en beheer van grootschalige crisissituaties: pandemie (COVID-19), natuurrampen, zware ongevallen met talrijke slachtoffers, aanslagen, enz.

 • Het doorzoeken van een voertuig door de politie: principes en regels

  Tijdens een verkeerscontrole door de politie kan het gebeuren dat je je autopapieren, rijbewijs en/of identiteitskaart moet laten zien. Soms moet je ook een alcoholtest afleggen. Maar mag de politie het voertuig ook doorzoeken? En zo ja, om welke redenen?

 • Tien tips om te overleven in een mensenmassa

  Wat moet je doen als je vastzit in een menigte in beweging, je ingesloten wordt en je niet meer zelf kan kiezen waar je heen gaat? Wat zijn de juiste reflexen om uit dit soort situaties te geraken?

 • Hoe een gemeentelijk nucleair noodplan of BNIP opstellen?

  Het nieuwe nucleaire noodplan omvat flexibele organisatorische richtlijnen om noodtoestanden van zowel kleine als grote omvang het hoofd te bieden. In uitbreiding op dit plan moeten bijkomende voorbereidingen getroffen worden, meer bepaald op lokaal niveau.

 • Welke politiemaatregelen kan een burgemeester treffen?

  Wat kan de gemeentelijke overheid doen als de openbare orde op een bepaald vlak is verstoord, bijvoorbeeld door herhaald nachtlawaai, een muur die op instorten staat of een onbewoonbare woning? Welke administratieve bevoegdheden heeft de burgemeester in dat geval?

 • Nucleair incident: welke noodplannen moeten lokale overheden en collectiviteiten opstellen?

  Het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan schrijft een referentiekader voor rond de planning en het beheer van noodtoestanden met een nucleair risico. Voor de operationalisering van welke plannen en procedures zijn de lokale, federale en gewestelijke overheden of de andere actoren bij het crisisbeheer verantwoordelijk?

 • Het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan: wat verandert er?

  De maatregelen in het nieuwe nucleaire noodplan betreffen de leden van de nooddiensten, de lokale, provinciale en federale overheden, maar ook de burger. Een korte samenvatting van dit crisisbeheer verduidelijkt de verschillende fases van crisisbeheer, de beschermingsacties en de nieuwe voorziene zones om te gaan schuilen, de evacuatie en het innemen van

  ...
 • Bevoegdheden van bewakingsagenten op de openbare weg

  De bevoegdheden van privébewakingsondernemingen zijn onlangs uitgebreid. Ze hebben meer handelingsbevoegdheid gekregen op publiek toegankelijke plaatsen. Laten we in dat kader de mogelijke interventies van bewakingsagenten nagaan en vooral dan wat het gebruik van vaste bewakingscamera’s en perimeterbewaking betreft.

 • Crisiscommunicatie: We kunnen niet meer zonder internet

  Waarom internet gebruiken in crisiscommunicatie? Naast de traditionele media verandert de wereld van het internet (van digitale media tot sociale netwerken, met inbegrip van websites) ook de communicatiepraktijk. De overvloed aan communicatiemiddelen die tegenwoordig ter beschikking staan en het gevoel de controle over al die informatie te verliezen, kunnen een woordvoerder

  ...
 • Bomalarm: de noodprocedure correct volgen

  Een bomalarm komt veel vaker voor dan de meeste mensen denken. Tussen januari 2008 en december 2012 behandelden de Belgische parketten maar liefst 1500 dossiers van valse bomalarmen. Een gestructureerd noodplan en een goede voorbereiding en opleiding van het personeel zijn dan ook de eerste vereisten om een dergelijke crisissituatie doeltreffend aan te pakken.

  ...
 • Een anonieme dreigtelefoon… wat nu?

  In het kader van de reeks artikels over de preventie van en interventie bij een bomalarm, willen we hier nog even dieper ingaan op de te volgen procedure wanneer uw onderneming of organisatie een anonieme dreigtelefoon ontvangt. Het gaat hier uiteraard om een voorbeeldvan mogelijke instructies die moeten worden aangepast aan de specifieke omstandigheden

  ...
 • Bomalarm: sensibilisering en opleiding van het personeel

  Een bomalarm moet altijd serieus worden genomen, ook al lijkt het om een vals alarm te gaan. Bovendien kan de persoon die een verdacht (bom)pakket vindt of een dreigbrief of -telefoon ontvangt, in shock of in paniek raken. Het is dus van groot belang om precies te weten welke procedures moeten worden gevolgd en de juiste reflexen aan te leren.

 • Bomalarm: bent u erop voorbereid?

  Er wordt een verdacht pakket gevonden in uw onderneming of organisatie, of er loopt een dreigtelefoontje binnen … dat kan wijzen op een serieus risico op een bomalarm. Behalve algemene preventiemaatregelen die u in acht moet nemen, gelden er in zo’n geval ook bepaalde regels die u moet volgen in afwachting van de hulpdiensten (politie, ontmijningsdienst …) en ter

  ...
 • Tweedelijnshulpverleners in contact met slachtoffers van een aanslag

  We onderscheiden twee niveaus van hulpverlening aan slachtoffers van een aanslag. Op het eerste niveau gaat het om hulpverleners die onmiddellijk ter plaatse komen na een aanslag en dus in volle crisissituatie in contact komen met de slachtoffers. Dat zijn de eerstelijnshulpverleners. Op het tweede niveau vinden we de tweedelijnshulpverleners, die wat later in

  ...
 • Na een aanslag: de draad van het leven weer oppakken

  Direct na een terroristische aanslag is de bevolking uiteraard in shock. Iedereen werd overvallen door de plotse moorddadige wreedheden, veel mensen zijn bang en vol afschuw en onbegrip over wat er is gebeurd. In dit artikel gaan we wat dieper in op wat er gebeurt met mensen, met een samenleving, vlak na een aanslag en in de weken die volgen. Vervolgens nemen we

  ...
 • Eerstelijnshulpverleners oog in oog met slachtoffers van een aanslag

  In geval van een terroristische aanslag schieten brandweerlui, ordediensten, mobiele urgentiegroepen (MUG) en ambulanciers, sociaal assistenten, psychologen … direct in gang om hulp te bieden aan de slachtoffers en hun naasten. In zo’n situatie worden ze steeds opnieuw geconfronteerd met zeer hevige emoties. De opeenstapeling van zoveel emoties kan op den duur

  ...
 • Het psychosociaal interventieplan bij rampen

  Bij de enorme overstromingen in Itter in de zomer van 2014 zijn er heel veel mensen hulp komen bieden aan de lokale autoriteiten en de getroffen inwoners. De psychosociaal manager, gestuurd door de FOD Volksgezondheid, was een van de hulpverleners. Deze persoon staat ten dienste van de bevolking en heeft als taak een specifiek interventieplan op te stellen....

 • Crisiscommunicatie via sociale media: enkele casestudy’s

  In een vorig artikel toonden we aan dat sociale media voor de hulpdiensten een bijzondere meerwaarde kunnen betekenen – zowel voor, tijdens als na crisissituaties. De website van de bevoegde overheid speelt hierin bij voorkeur een centrale rol. In deze bijdrage beschrijven we graag enkele buitenlandse voorbeelden waarbij de overheid via haar socialemediakanalen

  ...
 • Sociale media optimaal gebruiken voor crisiscommunicatie

  Het Pukkelpopdrama van 2011 leverde een aantal nieuwe inzichten over het nut en de meerwaarde van sociale media tijdens crisissituaties. Bij deze ramp maakten zowel festivalgangers, thuisblijvers als hulpverleners gebruik van platformen als Facebook en Twitter om informatie te verspreiden, hulp te coördineren en verkeerschaos te vermijden. In dit artikel overlopen

  ...
 • Politie en sociale media: een waaier aan toepassingsmogelijkheden

  Hoe kunnen sociale media een meerwaarde betekenen voor de politie? Hoe gebruik je deze media op de meest adequate wijze? En met welke mogelijkheden én beperkingen houd je best rekening? In dit artikel uit de reeks over politie en sociale media gaan we graag dieper in op het gebruik van sociale media voor interne en externe communicatie.

 • Noodplanning: welke oefeningen worden er georganiseerd en hoe?

  We hebben in onze vorige artikels (zie referenties hieronder) geschetst hoe de overheden zich voorbereiden op een eventuele noodsituatie door precieze interventieplannen op te maken. Deze zijn gebaseerd op de inventaris en analyse van de risico’s waar de politie- en hulpdiensten op een bepaald moment mogelijk mee te maken krijgen.