A A A

EcoFin

Economische en financiële criminaliteit, waaronder witwassen, fraude, repressie van het fenomeen en goede praktijken ter preventie.

 • De toekomst van de interne veiligheid van de Europese Unie

  De ontwikkeling van de Europese interne veiligheid is een proces gebaseerd op een globale veiligheidsaanpak. Na twee evaluatierapporten die respectievelijk in 2011 en 2013 werden gepubliceerd, deed de Europese Commissie in 2014 een mededeling: Naar een open en veilig Europa. Ze is blij met de ondernomen acties en dringt erop aan om nog verder te gaan door

  ...
 • De Europese interneveiligheidsstrategie, motor van de politiesamenwerking

  De Europese interneveiligheidsstrategie (Internal Security Strategy - ISS) vormt de leidraad voor de acties van de EU – niet alleen met betrekking tot politiesamenwerking, maar ook inzake burgerbescherming. 27 ministers van Binnenlandse Zaken aanvaardden deze strategie in de Raad van de EU op 25 en 26 februari 2010. Ze bepaalt de grote lijnen voor de

  ...
 • De namaakindustrie als mogelijke dekmantel voor andere vormen van criminaliteit

  Namaakgoederen – en de hele industrie die hierachter schuilgaat – leveren nog steeds aanzienlijke winsten op, terwijl de productie en distributie ervan relatief weinig risico’s inhouden. De onrechtstreekse medewerking van de consumenten, die vaak niet beseffen welk gevaar deze minderwaardige producten kunnen inhouden, en het complexe productie- en

  ...
 • Valse bankbiljetten: hoe kunt u ze herkennen?

  In 2012 werden in België 22.433 valse biljetten uit omloop gehaald. Dat cijfer is redelijk beperkt in vergelijking met de geschatte 480 miljoen valse briefjes die in ons land zouden circuleren. Vooral biljetten van 50 en van 20 euro worden nagemaakt. Zij zijn goed voor 86% van alle vervalsingen die vorig

  ...
 • Kentering in de namaakindustrie: van productie tot distributie

  De markt van de namaakproducten wordt steeds verfijnder en er zijn almaar meer spelers mee gemoeid – van productie tot distributie. Hierdoor vormt deze markt een toenemende bedreiging voor de legale industrie. Het is bovendien een zeer complexe markt die op dit moment aan een heuse kentering onderhevig is. Die kentering is het gevolg van de ontwikkeling van het

  ...
 • Bankkaartfraude: de voornaamste methodes

  Er zijn twee methodes die dieven toepassen om uw bankkaart te kunnen misbruiken. Ofwel moeten ze zowel over de kaart als over de geheime code beschikken – dit type diefstal komt vooral voor wanneer u geld afhaalt aan de geldautomaat – of ze moeten de magnetische strip kunnen kopiëren zodat ze deze op een nieuwe bankkaart kunnen reproduceren. Deze laatste methode

  ...
 • De transformatie van de cannabismarkt in Europa

  De afgelopen dertig jaar heeft de cannabismarkt zich sterk ontwikkeld in Europa. Naast een stijgende vraag is ook de aard van het aanbod grondig veranderd. Deze illegale drug wordt steeds vaker thuis geproduceerd in plaats van geïmporteerd. De diversiteit van de producten, de opsporing van hun productie en de toenemende collateral dammage door deze steeds

  ...
 • Namaak is in alle segmenten van de economie geslopen

  Namaak en, in grotere mate, de inbreuk op de intellectuele eigendom heeft in alle domeinen van onze economie zijn intrede gedaan. Het heeft hierdoor een impact op de consumenten die we zijn. Vroeger beperkt tot merkproducten en luxeproducten, vergiftigt namaak nu alle productiesectoren, gaande van de automobielsector, de farmaceutische en parafarmaceutische

  ...
 • Kansspelen: een kwestie van openbare orde!

  Kansspelen vallen onder de openbare orde. De passie voor het spel kan immers leiden tot verslaving en zelfs tot overtredingen of, in extreme gevallen, tot misdaad. Volgens een studie van het INSERM, gepubliceerd in 2008, zou 20% van de verslaafde spelers een of ander misdrijf gepleegd hebben. Dit wordt nog maar eens aangetoond door recente veroordelingen in 2011:

  ...