A A A

Justitie

Justitie: organisatie, procedures, gevangenissen, Staatsveiligheid, rechten van slachtoffers, het strafwetboek, enz.

 • Hoe kan men de vermeldingen in het strafregister laten schrappen?

  Als men het heeft over het strafregister, dan denkt men automatisch aan het archief van de uitgesproken veroordelingen, maar ook aan het schrappen van bepaalde vermeldingen, als gevolg van het recht om te vergeten of door gratie. Zoals we gezien hebben in het artikel over de inhoud van het strafregister, is de evolutie in de vermelding, samen met het schrappen van

  ...
 • Welke informatie wordt opgeslagen in het strafregister?

  Artikel 590 van het Wetboek van strafvordering geeft een overzicht van de informatie die in het strafregister wordt opgeslagen. In het vorige artikel zagen we dat het gaat om de gevelde vonnissen in strafzaken en sociale bescherming, telkens in verband met de persoon tegen wie deze vonnissen zijn uitgesproken.

  De inhoud van het strafregister is

  ...
 • Het strafregister: oorsprong en doelstellingen

  We benaderen het strafregister uit drie verschillende invalshoeken: Wat wordt er ingeschreven in het strafregister? Welke mechanismen zijn voorzien om bepaalde vermeldingen te laten schrappen en deze te verwijderen uit het strafregister? En hoe is de toegang tot en het meedelen van de bewaarde gegevens geregeld?

 • Sociale fraude online melden: welke feiten en hoe?

  Sommige frauduleuze toestanden moeten aan de autoriteiten gemeld worden, zonder dat men kan spreken over klikken. Daarenboven zullen sociaal inspecteurs dikwijls op basis van dergelijke informatie beslissen om de gepaste maatregelen te nemen als er inderdaad sprake is van een inbreuk op de sociale wetgeving. Hoe kan u zoiets online melden?

 • Gemeentelijke administratieve sancties: waaraan kan men zich verwachten?

  In onze serie artikels over de GAS-boetes hebben we eerst het kader geschetst. Nadien hebben we de verschillende mogelijke sancties overlopen die de sanctionerende ambtenaar kan opleggen. Nu gaan we verder in op de praktische kant van de zaak: wat gebeurt er als aan iemand een dergelijke sanctie wordt opgelegd.


 • Werken in de gevangenis: onbekend bij het grote publiek

  Mensen die de interne keuken van onze penitentiaire instellingen kennen, weten dat men er steeds meer privémanagementtechnieken toepast om externe bedrijven aan te trekken. Naast de onderhoudsjobs voor gevangenen die minder dan 1 euro per uur worden betaald en de werken die worden uitgevoerd ten behoeve van de gevangenis zelf (meubelen, tralies, etc.), zien we dat

  ...
 • De gemeentelijke administratieve sancties: van boete naar alternatieve straffen

  De sancties die een sanctionerende ambtenaar kan opleggen, zijn een kopie van de sancties in ons strafrecht. Dat betekent dat hij niet alleen boetes, maar ook zogenaamde alternatieve sancties kan opleggen. Welke zijn deze sancties? En op welke basis kunnen de gemeentes bepaalde inbreuken als gemengde inbreuken kwalificeren? Naast het beantwoorden van deze vragen,

  ...
 • De GAS-boetes: overzicht van een lokale juridische maatregel

  De wet van 24 juni 2013 over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) geeft de gemeentes de bevoegdheid om bepaalde gedragingen te bestraffen met zogenaamde administratieve sancties. Wat zijn die gemeentelijke administratieve sancties nu precies? Wie doet de vaststellingen en wie kan worden beboet? Een kort overzicht van deze lokale juridische

  ...
 • Het nieuwe Europees grenswachtagentschap: missie en mogelijkheden

  Om opnieuw een enorme toevloed van vluchtelingen zoals in 2015 te voorkomen, heeft de Europese Unie een nieuw grenswachtagentschap opgericht. Deze nieuwe dienst, in feite een uitbreiding van het agentschap Frontex, werd in het leven geroepen door de Europese leiders om de lidstaten beter te ondersteunen en het vrije verkeer in de Schengenzone te bevorderen. Er

  ...
 • Het hof van assisen: zijn eigenheden en evolutie

  De wet van 5 februari 2016 brengt wijzigingen aan in het strafrecht en in strafvordering, en bevat verschillende bepalingen. Zo behoort geen enkele misdaad nog tot de uitsluitende bevoegdheid van het hof van assisen, tenzij de onderzoeksrechter of het parket beslist om de zaak toch aan assisen toe te vertrouwen. Dat zal echter uitzonderlijk gebeuren. Het hof van

  ...
 • Een kijkje achter de schermen van de nationale DNA-databanken: de experts aan het werk

  Stel u voor: er is bij u thuis ingebroken. De daders hebben een ruit ingeslagen om binnen te geraken en op het glas is een bruinachtig spoor te zien, mogelijk van bloed. Hoe wordt dat spoor dan eigenlijk verder onderzocht?

 • Autonome werkstraf: een alternatief voor gevangenissstraf

  Sinds 2002 heeft het gerecht de mogelijkheid om veroordeelden een werkstraf op te leggen als hoofdstraf. De belangrijkste voordelen zijn: de veroordeelde blijft gewoon meedraaien in de maatschappij en er wordt geen melding van gemaakt op zijn/haar strafblad. Wie kan voor deze strafvorm in aanmerking komen en onder welke voorwaarden? Hoe wordt een werkstraf

  ...
 • PIES maakt internationale uitwisseling van DNA-gegevens eenvoudiger

  In strafzaken kan DNA op drie niveaus worden gebruikt: intra-dossier, inter-dossier nationaal en inter-dossier internationaal. Het niveau intra-dossier beperkt zich, zoals de naam al zegt, tot het gebruik in één enkel strafdossier: men vergelijkt het DNA van een verdachte met het DNA-spoor dat werd gevonden op de plaats delict.

 • Het Europese aanhoudingsmandaat: een middel in de strijd tegen het terrorisme

  Het Europees aanhoudingsmandaat werd in 2004 ingevoerd. Sindsdien werd het al dikwijls aangewend, recent nog na de aanhouding van Salah Abdeslam in de nasleep van de aanslagen in Parijs (november 2015). Frankrijk vroeg niet om de uitlevering van de man die wordt verdacht van deelname aan de aanslagen van november 2015, maar schreef wel een Europees

  ...
 • Huisjesmelkers: hun praktijken en de bestraffing ervan

  Bij een eerste kennismaking lijkt de huisjesmelker vaak erg sympathiek en behulpzaam: hij discrimineert niet, vraagt weinig huur en de administratieve kant van de zaak is beperkt. Achteraf durven de slachtoffers van een huisjesmelker meestal niet meer te klagen over de erbarmelijke staat van het verhuurde goed, omdat ze niets beters kunnen vinden of omdat ze

  ...
 • In welke omstandigheden kunt u anoniem getuigen?

  Het is vaak niet zo gemakkelijk om te getuigen. Sommige mensen aarzelen uit angst voor wraak (afpersing, intimidatie, enz.). Welke middelen zijn voorzien om deze mensen te beschermen en om Justitie zo goed mogelijk te laten werken? De wet van 8 april 2002 (Belgisch Staatsblad 31.02.2002) voorziet erin om mensen in bepaalde gevallen anoniem te laten getuigen, o.a.

  ...
 • De verschillende stappen van de polygraaftest en de betrokkenen

  Wie is er verantwoordelijk voor het opleggen van een polygraaftest en welke andere actoren nemen deel aan deze sessie? Nadat we de voorwaarden en beperkingen van deze bijzondere ondervragingsmethode hebben bekeken in twee voorgaande artikels, gaan we nu dieper in op het verloop van het verhoor, van de voorbereiding tot aan de analyse van de resultaten. Elke fase

  ...
 • “De Huizen / Les Maisons”, een keerpunt voor het Belgische gevangeniswezen?

  In een voorgaand artikel werd er een overzicht gegeven van de 35 Belgische gevangenissen met de gedetineerden en het personeel. Dit artikel over de hervorming van het strafsysteem via de “Detentiehuizen” sluit hierbij aan. De minister van Justitie heeft immers het akkoord gekregen van de regering om een pilootproject op te starten. 100 gevangenen, die het einde

  ...
 • Gebruik van de polygraaf: onder welke voorwaarden?

  De polygraaftest meet bepaalde fysiologische reacties (electrodermaal, cardiovasculair, neuromusculair en in verband met de ademhaling) die dikwijls optreden als men liegt. Waaraan moet men denken als men deze procedure wil beginnen, los van de aard van het dossier? In het vorige artikel hebben we de werking van en de voorwaarden voor een geldige een betrouwbare

  ...
 • De polygraaf: waarvoor dient hij juist?

  Waarom is het eigenlijk misleidend om de polygraaf “leugendetector” te noemen? En wanneer wordt dit toestel gebruikt? Deze techniek, die in België voor het eerst werd gebruikt in 2001, blijft het voorwerp uitmaken van een aantal mythes die op zijn minst een aantal vragen opwerpen over zijn gebruik. We gaan hier kort in op de werkingsprincipes en

  ...