A A A

Politie

De Belgische politie (lokale en federale politie) en buitenlandse politie: personeel, organisatie, opdrachten, middelen en uitvoering, enz.

 • Security Day 2019 op 13 februari: welke impact heeft artificiële intelligentie op de beveiliging?

  Kan artificiële intelligentie bijdragen aan het beheer en de beveiliging van grote evenementen? Wat is de vooruitgang van AI op het gebied van profilering? Wat is het juridisch kader? Het antwoord krijgt u op de Security Day van 13/02/19 in Leuven, georganiseerd door ALIA, vertegenwoordiger van de elektronische veiligheidssector in België.

 • Het verhoor van een verkrachtingsslachtoffer en de profiling van de dader

  Een verkrachtingsslachtoffer verhoren is altijd delicaat: het contact en het gesprek tussen de speurder en de getraumatiseerde persoon moeten enerzijds in een vertrouwensvolle sfeer gebeuren, maar anderzijds ook de precieze feiten aan het licht brengen die de identificatie van de dader mogelijk maken.

 • Securail: Hoe wordt de veiligheid in stations en treinen gegarandeerd?

  Als je de trein neemt heb je ongetwijfeld al mannen en vrouwen gezien in rode hesjes met op de rug “Securail”. Wat houdt hun takenpakket juist in? Hebben ze bepaalde bevoegdheden? Hoe wordt de veiligheid van het netwerk gegarandeerd?

 • De milieuvergunning in het Brussels Gewest: die verplichting sla je niet zomaar in de wind!

  Voor het opstarten van een hele reeks bedrijven zoals een restaurant of een carwash, heb je een milieuvergunning nodig of moet je eerst een aangifte doen. Of dat al dan niet het geval is, hangt af van de capaciteit en andere kenmerken. Je licht je dus beter in vooraleer je iets opstart!

 • Het Marginproject vergelijkt de angst voor criminaliteit in 5 Europese landen

  Hebben Britten, Fransen, Hongaren, Italianen of Catalanen een verschillend onveiligheidsgevoel in hun wijk of andere zorgen over veiligheid? Het Europese Marginproject analyseerde dit twee jaar lang. We stellen hier kort de resultaten voor.

 • Waarom is het onveiligheidsgevoel belangrijk voor het buurtbeleid?

  Effectieve onveiligheid, onveiligheidsgevoel, sterkere negatieve percepties bij bepaalde categorieën van personen en bij wie al slachtoffer van een misdrijf is geweest… Hoe kan je de angst van de burgers voor criminaliteit in hun dagelijkse omgang met anderen en het beheer van hun wijk begrijpen en er rekening mee houden?

  ...
 • De begeleiding van een getraumatiseerde hulpverlener is zeer specifiek!

  Het leven van een politieagent, een brandweerman, een EHBO’er is een aaneenschakeling van soms ernstige incidenten, voornamelijk qua psychologische impact die ze kunnen hebben. Het is van essentieel belang om een onderscheid te maken tussen de begeleiding van personeel in shock maar niet getraumatiseerd en de professionals die een trauma opliepen.

 • Hoe brengen we de nabestaanden op de hoogte van een tragisch overlijden?

  De nabestaanden op de hoogte brengen van het tragisch overlijden van een kind of een ouder is een moeilijke opdracht voor de betrokken professionals, politieagenten en maatschappelijk assistenten. Zij moeten zich hier specifiek op voorbereiden en dan de aankondiging zelf van het overlijden stapsgewijs doen. We gaan hier dieper in op de verschillende stappen.

 • Straatnamen en huisnummers: wie is verantwoordelijk?

  Een goede en duidelijk zichtbare aanduiding van de straatnamen en de huisnummers is heel belangrijk. Al was het maar voor wijkagenten, postbodes, politieagenten, brandweer en de medische hulpdiensten. Als de namen en nummers niet goed zijn aangeduid, kunnen de hulpdiensten hierdoor immers kostbare tijd verliezen bij een dringende interventie.

 • 1 DAG NIET: nationale dag tegen inbraken op 26 oktober!

  Is het mogelijk om de risico's op woninginbraken te verkleinen? Welke goede gewoonten zouden we individueel moeten  aannemen en welke acties kunnen we in een buurt organiseren om woninginbraken te voorkomen? Hier zijn de antwoorden met 1 DAG NIET!

 • Een tragisch overlijden melden aan de nabestaanden, een moeilijke opdracht…

  Een kind dat werd aangereden door een auto, een dodelijk ongeval op een werf, iemand die vermoord werd, het zijn allemaal voorbeelden van tragische gebeurtenissen die eerstelijnshulpverleners (politieagenten, maatschappelijk assistenten) uit hoofde van hun functie moeten melden aan de nabestaanden. Deze moeilijke opdracht moet op een specifieke manier worden

  ...
 • Mensensmokkel: gebruik van traditionele smokkeltechnieken en professionalisering

  Door de vluchtelingencrisis van 2015 is de markt gegroeid en steeg de winst van de organisaties. Hun kennis van sluikhandel van voedsel kunnen ze handig inzetten bij het zoeken naar routes en technieken voor mensensmokkel. Heeft het feit dat ze deze knowhow hergebruiken een invloed op hun modus operandi en bijgevolg ook op hoe ze gestopt kunnen worden?

  Nucleair incident: welke noodplannen moeten lokale overheden en collectiviteiten opstellen?

  Het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan schrijft een referentiekader voor rond de planning en het beheer van noodtoestanden met een nucleair risico. Voor de operationalisering van welke plannen en procedures zijn de lokale, federale en gewestelijke overheden of de andere actoren bij het crisisbeheer verantwoordelijk?

 • Autorally’s organiseren: beheer en coördinatie van de veiligheid

  Bij rally’s worden er een reeks organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van de toeschouwers van de wedstrijd te garanderen. Snelheidswedstrijden voor auto’s zijn meestal immers niet zonder gevaar. Waar gaat het om en welke aanwijzingen moet de toeschouwer absoluut respecteren?

 • Vuurwapens voor de herdenkingen 14/18 weldra weer vergunningsplichtig

  Het dragen van vuurwapens in het kader van historische reconstructies en optochten tijdens de honderdjarige herdenking van de oorlog 1914-1918 in België werd onder strikte voorwaarden toegelaten. Deze wapens mogen slechts tot het einde van 2018 vrij voorhanden worden gehouden. Kunnen particulieren en verenigingen ze nadien verder behouden?

 • Terrorisme in Europa: wat gebeurde er in 2017?

  Wat kunnen we leren op het vlak van terrorisme in het algemeen, maar ook op het vlak van toekomstige dreigingen als we kijken naar de gebeurtenissen sinds 2016 en het geleidelijke verval van IS? Religieus geïnspireerde feiten overheersen en oefenen druk uit op Europa, maar hoe zit het met andere vormen van extremisme? We geven een niet-limitatief overzicht van het

  ...
 • Bevoegdheden van bewakingsagenten op de openbare weg

  De bevoegdheden van privébewakingsondernemingen zijn onlangs uitgebreid. Ze hebben meer handelingsbevoegdheid gekregen op publiek toegankelijke plaatsen. Laten we in dat kader de mogelijke interventies van bewakingsagenten nagaan en vooral dan wat het gebruik van vaste bewakingscamera’s en perimeterbewaking betreft.

 • De dynamiek van een buurtinformatienetwerk

  Sinds een jaar of twintig krijgen buurtinformatienetwerken (BIN’s) steeds meer voet aan de grond in diverse gemeenten. Ze worden opgericht door burgers of handelaars die streven naar meer solidariteit en veiligheid in hun buurt en die doeltreffender willen samenwerken met de lokale politie. In dit artikel nemen we de praktische werking van zo’n netwerk

  ...
 • Het gebruik van mobiele bewakingscamera’s: welke wijzigingen?

  Drones, bodycams, dashcams, mobiele ANPR … steeds meer particulieren gebruiken camera’s. Maar ook mensen die actief zijn in de beveiligingssector – privé of publiek – gebruiken ze. Voor hen zijn deze toestellen onmisbaar om hun middelen efficiënt en rationeel te kunnen inzetten. Welke wijzigingen vloeien er nu voort uit de nieuwe camerawet?

 • Binnenkort WK voetbal: Hoe zit het met het geweld in de Belgische stadions?

  Het wereldkampioenschap komt eraan, maar hoe staat het met het hooliganisme in België? Mogen gewelddadige supporters nog aanwezig zijn tijdens een wedstrijd in Brugge, Luik, Anderlecht of Antwerpen? We geven een overzicht van de evolutie van het fenomeen en van de huidige risico’s.