A A A

Professionele praktijk

Verzameling van goede praktijken, methodologieën en gidsen, voornamelijk voor eerstelijnswerkers.

 • Trauma’s voorkomen bij het personeel van de hulpdiensten

  Het personeel van de hulpdiensten (hulpverleners, brandweerlui, ambulanciers, politiemensen...) wordt regelmatig geconfronteerd met erg stresserende gebeurtenissen, die soms zelfs traumatiserend zijn. Concrete tips voor diegenen die onze veiligheid verzekeren om hen te helpen hun evenwicht terug te vinden na dergelijke gebeurtenissen.

 • Huiszoeking met toestemming van de bewoner: voorwaarden

  De politie kan een huiszoeking uitvoeren in een privéwoning wanneer de betrokken persoon zijn toestemming geeft of zelf verzoekt om de interventie van de politie. Aan welke voorwaarden moet zo’n verzoek of toestemming voldoen? Zijn er ook uitzonderingen? Wat zijn de regels waar de politieambtenaren zich aan moeten houden? 

 • Het personeel van de hulpdiensten: oog in oog met traumatiserende situaties

  Sommige beroepen houden altijd, overal en in alle omstandigheden bepaalde risico’s in. Personeelsleden van de hulpdiensten (politieagenten, brandweerlui, ambulanciers,...) behoren tot de beroepsgroep die het meest wordt geconfronteerd met traumatiserende ervaringen. Met welke symptomen kan je in de uren en dagen na en dergelijke situatie worden

  ...
 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: valse beschuldigingen

  Het slachtoffer van een verkrachting verhoren, is een zeer delicate aangelegenheid. Uit onze zeven gedetailleerde vorige artikels blijkt dat de speurder met een empathisch luisterend oor en met veel tact gerichte vragen moet stellen om de dader te kunnen vinden. Soms gaat het echter om ingebeelde of verzonnen verkrachtingen. We nemen ze in dit artikel onder de loep.

 • De gratis juridische bijstand ofwel “pro Deo”

  De gratis juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand zijn het resultaat van de wil om justitie voor iedereen open te stellen. De gratis tweedelijnsbijstand wordt in de volksmond meestal pro Deo genoemd. Onder welke voorwaarden kan je van deze juridische bijstand genieten?

 • Heterdaad: mag de politie ambtshalve in een privéwoning binnengaan?

  In geval van heterdaad hebben bepaalde politieambtenaren het recht om in een privéwoning binnen te gaan, zelfs zonder huiszoekingsbevel en zonder toestemming van de betrokkenen. Maar om welk soort woningen gaat het dan? Wat zijn de regels die moeten worden nageleefd? 

 • Het vertrouwen van de burgers in de politie

  Het vertrouwen van de burgers in de instellingen is een van de grondslagen van een democratie. Dat geldt des te meer voor de politie die de goede uitoefening van de individuele rechten en vrijheden moet garanderen, maar die dat soms ook kan belemmeren.

 • Evenementen in tenten: preventiemaatregelen

  Veiligheid bij een evenement mag je niet improviseren. Alle partijen (organisatoren, autoriteiten, hulpdiensten en politie) moeten hierbij worden betrokken. Het gebrek aan onderverdelingen in een tent verhoogt het risico op snelle uitbreiding van brand. Er is dus minder tijd om het publiek te evacueren. Veiligheidsnormen zijn daarom uiterst belangrijk.

 • Nieuwe beperkingen voor het bezit van vuurwapens vanaf juni 2019

  Als gevolg van de aanhoudende terroristische dreiging werden opnieuw Europese richtlijnen in Belgische wetgeving omgezet. Deze nieuwe regels hebben betrekking op het verwerven en voorhanden hebben van volautomatische en halfautomatische vuurwapens en hun laders, alsook op jagers en sportschutters.

 • Verhoor van een slachtoffer: diefstal in combinatie met verkrachting

  Heeft het feit dat er voorwerpen worden meegenomen na een verkrachting een invloed op het resultaat van het onderzoek? Er zijn twee mogelijkheden: een gelegenheidsdiefstal na een verkrachting of een diefstal die "toevallig" wordt gevolgd door een verkrachting.

 • Noodoproep vanuit een privéwoning: mag de politie ambtshalve binnengaan?

  Als iemand in een privéwoning slachtoffer is van een misdrijf en naar de politie belt, kan de eigenaar van dat gebouw dan weigeren de politie binnen te laten? Een persoon geeft al dagen geen teken van leven meer volgens de buren en de politie vindt braaksporen, mag ze dan de deur forceren om te zien wat er aan de hand is?

 • Waar kunnen ouders van weglopers terecht voor hulp en bemiddeling?

  Wat kunnen ouders doen als hun kind niet thuis is gekomen? Waar kunnen ze terecht met hun angst en bezorgdheid? Hoe weten ze of hun angst gegrond is? Moeten ze stappen ondernemen - en zo ja, welke en wanneer? 

 • Evenementen in tenten: de noodzakelijke risicoanalyse

  Er zijn helaas voorbeelden genoeg van drama’s in een overvolle feest-, theater- of bioscoopzaal, veroorzaakt door brand. Maar hoe zit dat met evenementen en feesten in een of meerdere tenten? Deze tijdelijke structuren, grotendeels bestaande uit doek, zijn immers nog veel gevoeliger voor brand. Wat zijn de potentiële risico's?

 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: wist de dader zijn sporen uit?

  Eerder zagen we al wat er zich kan afspelen tijdens een verkrachting, zowel vanuit het standpunt van de dader als dat van het slachtoffer. Dikwijls loopt het niet zoals de dader had voorzien, waardoor hij plots van houding verandert. 

 • Kunstgalerijen, musea, kerken, privécollecties: hoe diefstal en brand voorkomen?

  Een expositiezaal, antiekgalerij of privécollectie beveiligen vereist een specifieke preventieaanpak. Op 21 mei 2019 organiseert vzw ANPI in Louvain-La-Neuve een halve studiedag om de aandacht te leggen op doeltreffende veiligheidsmaatregelen om waardevolle voorwerpen, kunstwerken en collecties tegen de risico’s van brand en diefstal te beschermen.

 • Mag de politie in geval van gevaar zonder huiszoekingsbevel binnenkomen?

  Wanneer politiebeambten rook zien komen uit een onbewoonde woning, mogen ze dan zonder huiszoekingsbevel en in afwezigheid van de bewoners naar binnen? Als de waterleiding in een kelder is gesprongen door de vrieskou, mag de politie dan binnendringen om de hoofdkraan af te sluiten?

 • Stress bij hulpverleners: wat kan je eraan doen?

  Hoewel stress natuurlijk intrinsiek deel uitmaakt van hulpverlenende beroepen, kunnen we toch proberen deze te verminderen, of er op zijn minst mee leren omgaan zodat de gevolgen beperkt blijven. Hieronder vind je een aantal tips en adviezen die politieagenten, brandweerlui en andere crisishulpverleners kunnen helpen om hun stressbestendigheid te

  ...
 • Hoe herkennen we stress bij het personeel van de hulpdiensten?

  Maar net zoals een onschadelijk geneesmiddel schadelijk kan worden als de dosis te hoog is, kan ook stress negatieve gevolgen hebben wanneer we er te lang, te vaak of te sterk aan worden blootgesteld. Hoe manifesteert stress zich, met name bij professionals van de hulpdiensten?

 • Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: wat gebeurde er precies?

  Het kan voor een verkrachtingsslachtoffer moeilijk zijn om bepaalde details van hetgeen het heeft moeten verduren te herhalen, wegens het psychische trauma, de angst of het gevoel van schaamte en vernedering. Maar weten welk type seksuele handelingen werden gesteld en wat er gezegd werd zal helpen om de beweegredenen van de dader te begrijpen.

 • Welke plaatsen mogen politiebeambten te allen tijde betreden?

  Mogen politiebeambten zomaar binnenvallen in een kraakpand, een kerk of een hotelkamer? Dat kan, maar enkel met strikt respect van de onschendbaarheid van de woning. Een woordje uitleg.