Deze site maakt gebruik van cookies om de inhoud van Secunews vzw te optimaliseren op basis van statistieken over het surfgedrag van onze lezers. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden. Zie ons privacybeleid voor meer informatie. Privacyverklaring

A A A

Terrorisme

Het fenomeen terrorisme in de ruime zin van het woord, los van de bron van inspiratie, de modus operandi, preventie en repressie.

 • Zowel bij terrorisme als bij georganiseerde misdaad bestaat de mogelijkheid dat een auto of een vrachtwagen een afgebakende zone of een gebouw binnendringt. Kan dat voorkomen worden? Er bestaan vandaag de dag effectieve vaste antivoertuigobstakels. 

 • In de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en de zwaarste misdrijven kan de politie, onder strikte voorwaarden, bijzondere opsporingsmethodes toepassen en zonder medeweten van de bewoners in een privéwoning binnendringen. Wat betekent dit concreet?

 • Enkel een onderzoeksrechter kan een huiszoekingsbevel uitvaardigen, waardoor men een huiszoeking kan doen, zelfs tegen de wil van de bewoner of eigenaar van de woning. Wat is de draagwijdte van zo’n bevel? Wanneer mag het worden uitgevoerd? Kan iemand zich verzetten tegen een huiszoekingsbevel? Aan welke vormvereisten moet het voldoen? 

 • Wat kunnen we leren op het vlak van terrorisme in het algemeen, maar ook op het vlak van toekomstige dreigingen als we kijken naar de gebeurtenissen sinds 2016 en het geleidelijke verval van IS? Religieus geïnspireerde feiten overheersen en oefenen druk uit op Europa, maar hoe zit het met andere vormen van extremisme? We geven een niet-limitatief overzicht van het

  ...
 • Als resultaat van een lang, goed georganiseerd en crimineel proces, blijft deze vorm van illegale handel één van de meest lucratieve en de moeilijkste om in te dijken. Dat komt door zijn internationale karakter en de vele al dan niet criminele spelers die de markt vormgeven. Hoe zit het met de vraag? En waar komen de goederen terecht?

 • Europol heeft begin 2018 een rapport gepubliceerd over haar activiteiten in 2016-2017. Deze politieorganisatie die gevestigd is in Den Haag en bevoegd is voor de ondersteuning van politiesamenwerking, heeft België ondersteund na de aanslagen in Brussel in maart 2016. Europol is geen Europese politiedienst, maar een organisatie die als doel heeft de nationale politiediensten te

  ...
 • Het Europese netwerk ATLAS – netwerk van de speciale interventie-eenheden – wordt hervormd. Het wordt meer geïnstitutionaliseerd met de oprichting van een permanent steunbureau, en tegelijk wordt de operationele capaciteit vergroot. Dit werd beslist door de ministers van Binnenlandse Zaken van de lidstaten van de EU (de raad “Justitie en Binnenlandse Zaken”) van december 2017. Dit besluit

  ...
 • Hoe zit het vandaag met de terroristische dreiging in de landen van de Europese Unie? Het Europese agentschap EUROPOL heeft het in zijn “Te-SAT”-verslagen van 2016 en 2017 over nieuwe tendensen terwijl andere dreigingen stabiel blijven. Het gaat hier voornamelijk om het islamitisch geïnspireerd terrorisme, dat de belangrijkste rol speelt in het huidige terrorisme

  ...
 • Internet is een ruimte voor dialoog en vooral om dingen te delen. Iets online posten is iets dat we dagelijks doen en waartoe iedereen de mogelijkheid heeft. Maar hoe zit het met inhouden die aanzetten tot haat en vooral tot terrorisme en gewelddadig extremisme? Hoe kunnen sociale media helpen in de strijd tegen de verspreiding van dergelijke digitale inhoud? ...

 • Een bomalarm komt veel vaker voor dan de meeste mensen denken. Tussen januari 2008 en december 2012 behandelden de Belgische parketten maar liefst 1500 dossiers van valse bomalarmen. Een gestructureerd noodplan en een goede voorbereiding en opleiding van het personeel zijn dan ook de eerste vereisten om een dergelijke crisissituatie doeltreffend aan te pakken.

  ...
 • Meestal zien we namaak als een puur economisch probleem, omdat de eigenaars van merken en de gebruikers ervan schade ondervinden. Maar ook de productveiligheid kan in het gedrang komen. Wat heeft dat dan met terrorisme te maken? De financiering van terroristische groeperingen is erg complex en moeilijk te doorgronden. Zou namaak hier een belangrijke rol kunnen

  ...
 • Het Europees aanhoudingsmandaat werd in 2004 ingevoerd. Sindsdien werd het al dikwijls aangewend, recent nog na de aanhouding van Salah Abdeslam in de nasleep van de aanslagen in Parijs (november 2015). Frankrijk vroeg niet om de uitlevering van de man die wordt verdacht van deelname aan de aanslagen van november 2015, maar schreef wel een Europees

  ...
 • Sinds januari 2015 hebben terroristische activiteiten in Europa het leven van al heel veel mensen verscheurd. Het risico om geconfronteerd te worden met een aanslag lijkt nog nooit zo groot geweest in onze democratische maatschappijen. De mate waarin we ons bedreigd voelen, staat echter helemaal niet in verhouding met het eigenlijke risico dat elke burger loopt om persoonlijk getroffen

  ...
 • We onderscheiden twee niveaus van hulpverlening aan slachtoffers van een aanslag. Op het eerste niveau gaat het om hulpverleners die onmiddellijk ter plaatse komen na een aanslag en dus in volle crisissituatie in contact komen met de slachtoffers. Dat zijn de eerstelijnshulpverleners. Op het tweede niveau vinden we de tweedelijnshulpverleners, die wat later in

  ...
 • Direct na een terroristische aanslag is de bevolking uiteraard in shock. Iedereen werd overvallen door de plotse moorddadige wreedheden, veel mensen zijn bang en vol afschuw en onbegrip over wat er is gebeurd. In dit artikel gaan we wat dieper in op wat er gebeurt met mensen, met een samenleving, vlak na een aanslag en in de weken die volgen. Vervolgens nemen we

  ...
 • In november 2015 heeft het Europese parlement een rapport uitgebracht over de preventie van radicalisering en rekrutering van Europese burgers door terroristische organisaties. Dit rapport buigt zich met name over een gevoelig thema: de inlichtingen- en informatie-uitwisseling. In dit artikel gaan we in op een aantal instrumenten die in Europa ter

  ...
 • In geval van een terroristische aanslag schieten brandweerlui, ordediensten, mobiele urgentiegroepen (MUG) en ambulanciers, sociaal assistenten, psychologen … direct in gang om hulp te bieden aan de slachtoffers en hun naasten. In zo’n situatie worden ze steeds opnieuw geconfronteerd met zeer hevige emoties. De opeenstapeling van zoveel emoties kan op den duur

  ...
 • Cybercrime wordt meer en meer gemeengoed, maar de opbrengsten ervan – dikwijls geldbedragen – kunnen vaak maar moeilijk worden geïnd als ze van de virtuele wereld moeten worden overgebracht naar de reële en legale wereld. Kan virtueel geld – waarover veel vragen kunnen worden gesteld, zowel over het gebruik als over de wettelijkheid – nieuwe mogelijkheden bieden

  ...
 • Welk soort terrorisme bedreigde Europa in 2014 en wat waren de gevolgen? Sinds twaalf jaar publiceert het Europese agentschap EUROPOL jaarlijks een verslag over deze vragen. Het rapport wordt “Te-Sat” genoemd en bespreekt de diverse vormen van terrorisme die soms erg verschillen van wat men hier gewoonlijk onder verstaat, en maakt er een inventaris van.
  ...

 • Het radicaliseringsproces verloopt in fasen, die bijna onmerkbaar in elkaar overlopen. Ze worden gekenmerkt door de opeenstapeling van bepaalde houdingen, gedragingen en ideeën, die op zichzelf onschuldig kunnen lijken. We moeten dan ook heel voorzichtig zijn bij de analyse van alarmsignalen en opletten dat we niet vervallen in een karikaturale of discriminerende

  ...