De nieuwe Codex private veiligheid
© G4S

De nieuwe Codex private veiligheid

De 8ste editie van de Codex private veiligheid, uitgegeven door de uitgeverij Politeia, is een uniek naslagwerk, onmisbaar voor rechters, politiemensen, advocaten, docenten en iedereen die werkzaam is in de private veiligheidssector in de breedste zin van het woord.

Het bevat de gecoördineerde wetgeving over private veiligheid en de regelgeving voor privédetectives, alsook andere wetteksten die nuttig zijn voor een algemeen begrip van het onderwerp.Cover Light Codex private veiligheid
Naast het documentaire karakter is het boek zeer pragmatisch, zodat de lezer het onderwerp goed kan begrijpen en toepassen. Hiertoe is het boek verrijkt met talrijke verhelderende commentaren, gebaseerd op de relevante verordeningen en de memorie van toelichting.

Naast private veiligheid in de enge zin van het woord en de middelen en methoden van bewaking vindt de lezer ook een schat aan informatie over de alarm- en camerasystemen die in deze sector worden gebruikt, de beveiligingsdiensten van openbaarvervoersbedrijven, maritieme beveiliging en privédetectives.


Het werk
Jan Cappelle, Codex private veiligheid, Codex en commentaar, Uitg. Politeia, 8ste editie, 2023.
https://www.politeia.be/nl/publicaties/213843-codex+private+veiligheid+8ste+editie


De auteur

Jan Cappelle is strategisch adviseur bij de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO). Voorheen was hij CEO bij BVBO en directeur Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie bij FOD Binnenlandse Zaken.