A A A

SECUNEWS VZW

De wapenwet bepaalt acht voorwaarden waaraan particulieren moeten voldoen om een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen aan te vragen. Voor de houders van een sportschutterslicentie of een jachtverlof is de procedure vereenvoudigd.

Het BE-Alert systeem maakt het mogelijk te worden gewaarschuwd in geval van noodsituaties zoals storm, overstroming, grote brand en Covid-maatregelen. Hoe kan ik verwittigd worden? Hoe kan ik me inschrijven?

Ouders willen hun kinderen beschermen tegen kindermisbruik door hen te informeren over de risico's die vreemden met zich meebrengen. Maar dikwijls komt het gevaar van goede vrienden of familieleden.

De nieuwe Kids-ID is er. De elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar heeft onlangs enkele wijzigingen ondergaan, gericht op meer veiligheid maar ook op uniformiteit. Een kort overzicht van de nieuwigheden.

De onderzoeksrechter heeft belangrijke bevoegdheden waarmee hij bepaalde fundamentele rechten en vrijheden kan aantasten, zoals inbreuken op de privacy of voorlopige hechtenis. Maar wat zijn precies zijn rol en zijn bevoegdheden?

Als je pech hebt op een autosnelweg dan moet je de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vlotheid van het verkeer te verzekeren. Hieronder herhalen we een aantal zeer belangrijke regels en tips.

Door de specifieke omstandigheden in een tunnel moeten chauffeurs extra voorzichtig zijn en alle veiligheidsregels in acht nemen. Enkele raadgevingen voor je een lange tunnel binnenrijdt, tijdens de rit door de tunnel en in geval van incident.

IBZ NL BottomPrVlaamseBrabant bottomlogo FBPSU NL 250 VSV LOGO