TOP NEWS

.
.
Huiselijk geweld: profiel van de betrokkenen en de reacties van de hulpverlener
© S. van Malleghem

Huiselijk geweld: profiel van de betrokkenen en de reacties van de hulpverlener

In een vorig artikel hebben we gepoogd een definitie te geven van huiselijk geweld en beschreven we de processen van escalatie en de vicieuze cirkel, alsook de verschillende soorten geweld die hierbij worden gebruikt. Al hebben slachtoffers en daders zeer heterogene profielen, toch kunnen we een aantal indicatoren aanwijzen. Daarvoor kijken we naar de psychologische profielen van de betrokkenen en de manier waarop we als hulpverlener tussenbeide kunnen komen.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.