TOP NEWS

.
.
Partnergeweld tussen jongeren
© Secunews.be

Partnergeweld tussen jongeren

Uit onderzoek blijkt dat er regelmatig sprake is van geweld in relaties bij jongeren, vooral psychologisch of moreel geweld, maar ook fysiek geweld en dominerend gedrag. Dit misbruik kan een heel negatieve invloed hebben op het psychologisch evenwicht en de gezondheid van de jonge slachtoffers. Daarom is het noodzakelijk dit fenomeen te erkennen en de nodige preventiemaatregelen te ontwikkelen.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.