TOP NEWS

.
.
Geweld tegen vrouwen: slachtoffers doen vaak geen aangifte bij de politie
© Secunews.be

Geweld tegen vrouwen: slachtoffers doen vaak geen aangifte bij de politie

Uit een grootscheeps onderzoek over geweld tegen vrouwen, gepubliceerd in maart 2014, blijkt dat slechts 14% van de vrouwen die het slachtoffer waren van ernstig geweld door hun partner, hiervan aangifte deed bij de politie. Bij vrouwen die het slachtoffer waren van geweld door een andere persoon dan hun partner, was dat zlefs maar 13%. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Agentschap voor Fundamentele Rechten van de EU (Fundamental Rights Agency of FRA), waarvoor maar liefst 42.000 vrouwen tussen 18 en 74 jaar uit 28 verschillende landen werden bevraagd.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.