TOP NEWS

.
.
Eergerelateerd geweld: een onderschat fenomeen
© S. van Malleghem

Eergerelateerd geweld: een onderschat fenomeen

Volgens de VN worden jaarlijks ongeveer 5000 vrouwen het slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar die statistieken zijn niet erg betrouwbaar voor deze specifieke soort misdrijven. Dikwijls is het moeilijk een misdrijf te herkennen als eergerelateerd doordat het schuil gaat achter andere vormen van geweld. In een eerste artikel trachten we te bepalen wat een eergerelateerd misdrijf is en wat er de oorzaken van zijn. In een tweede stuk bekijken we dan wat de risicogroepen zijn en hoe we dit type van familiaal geweld kunnen bestrijden.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.