TOP NEWS

.
.
De apotheker in een risicosituatie
© Secunews.be

De apotheker in een risicosituatie

Omdat ze te maken kunnen krijgen met agressieve klanten of overvallers, hebben de apothekers – in samenwerking met de FOD Binnenlandse zaken – een toolbox ontwikkeld om goede praktijken voor de veiligheid van hun zaak te promoten. Nadat we in een vorig artikel aandacht schonken aan zuiver preventieve maatregelen, bekijken we nu hoe de apotheker de risico’s kan beperken als hij zich in een crisissituatie bevindt.

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.