TOP NEWS

.
.
Van identiteitscrisis tot radicalisering: alarmsignalen opvangen en interpreteren
© Zone POLBRUNO

Van identiteitscrisis tot radicalisering: alarmsignalen opvangen en interpreteren

Het radicaliseringsproces verloopt in fasen, die bijna onmerkbaar in elkaar overlopen. Ze worden gekenmerkt door de opeenstapeling van bepaalde houdingen, gedragingen en ideeën, die op zichzelf onschuldig kunnen lijken. We moeten dan ook heel voorzichtig zijn bij de analyse van alarmsignalen en opletten dat we niet vervallen in een karikaturale of discriminerende benadering van de feiten.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.