TOP NEWS

.
.
Veiligheidsbeleid in een ziekenhuis: het actieplan
© Berty Goudriaan

Veiligheidsbeleid in een ziekenhuis: het actieplan

Volstaat het om aan risicobeheer te doen voor een performant veiligheidsbeleid? In ziekenhuizen stelt men regelmatig diefstallen en vernielingen vast, die mede mogelijk zijn door het erg diverse publiek, het grote verloop dat er heerst en de vele in- en uitgangen. Maar het gevoel van veiligheid wordt heel verschillend ervaren door bezoekers, patiënten en personeelsleden.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.