TOP NEWS

.
.
Gedwongen huwelijken
© Deposit photos

Gedwongen huwelijken

Ook nu nog, in de 21ste eeuw, zijn gedwongen huwelijken een veelvoorkomend verschijnsel, al kunnen we de werkelijke omvang ervan maar moeilijk inschatten. De instanties die zich hiermee bezighouden, behandelen in België alleen al 20 à 30 gevallen per jaar. De officiële cijfers geven echter een vertekend beeld, aangezien het slachtoffer van een gedwongen huwelijk maar zelden aangifte doet, uit schaamte, ambivalentie of loyaliteit tegenover de familie.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.