TOP NEWS

.
.
Omgaan met angsten van kinderen na een traumatische gebeurtenis
© Secunews.be

Omgaan met angsten van kinderen na een traumatische gebeurtenis

Kinderen kunnen erg in de war raken door een traumatische ervaring. Ze zijn vaak erg bang dat er weer zo’n ramp of drama zal volgen. Hun veilige wereld is plots veranderd in een universum waar overal gevaar loert en iedereen kwetsbaar is. Hoe kunnen ouders, opvoeders en andere geïnteresseerden om zo goed mogelijk om te gaan met de angstgevoelens van kinderen na een traumatische gebeurtenis?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.