TOP NEWS

.
.
Seminarie: Rechtshulp persoonlijke schade voor politie
© PZ AALTER

Seminarie: Rechtshulp persoonlijke schade voor politie

Tijdens een interventie kunnen politiemensen persoonlijke schade lijden. In dit seminarie worden de basisbeginselen van het recht uitgelegd om rechtshulp te krijgen alsook de voorwaarden, weigeringsgronden van rechtshulp en de soorten schades.

Sprekers/auteurs

Stefaan Brillouet
Stefaan Brillouet is secretaris van het politiecollege en de politieraad en bovendien werkzaam bij de juridische dienst van politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

Nathalie Cornelis
Nathalie Cornelis is werkzaam bij de juridische dienst van politiezone Limburg Regio Hoofdstad. 

Tags

  • Politie
  • Justitie
  • Schadebeheer
  • Gezondheid/ongelukken 

Praktische informatie

  • Datum: 24 januari 2023
  • Locatie: Stadhuis, Grote markt, 9200 Dendermonde
  • Uur: 13u30 – 17u00 (onthaal vanaf 13u00)
  • Doelgroepen: Voorbehouden voor politie en magistraten
  • Erkenningen: Erkenning baremische opleiding en IGO aangevraagd 

Meer info en inschrijven via de website van Politeia

https://politeia.be/nl/opleidingen/339806-seminarierechtshulpvoorpolitieoplossingenenvoorbeeldenvangoedschadebeheer