TOP NEWS

.
.
Voetbal en veiligheid: het beroep van “spotter”
© Fed Pol-Inforevue

Voetbal en veiligheid: het beroep van “spotter”

Sinds de Voetbalwet van 1998, die de clubs wijst op hun verantwoordelijkheid voor een goede organisatie met het oog op de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden, is er veel minder politie aanwezig in de stadions, waardoor deze mensen op andere plaatsen kunnen worden ingezet. Dit past perfect in het streven om enerzijds hier minder geld van de belastingbetalers in te investeren en anderzijds om van voetbalwedstrijden weer een gezellig en familiaal gebeuren te maken. We zien dus minder politieagenten op en rond de tribunes dan vroeger.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.