TOP NEWS

.
.
Uitlokking – wettelijke verschoningsgrond die van rechtswege strafvermindering met zich meebrengt
© Polimagery

Uitlokking – wettelijke verschoningsgrond die van rechtswege strafvermindering met zich meebrengt

Het begrip uitlokking in de wet verschilt van het begrip uitlokking in de omgangstaal. Daar betekent uitlokken iemand aansporen tot of uitdagen om te reageren: zoals zich uitgelokt of geprovoceerd voelen door een agressieve automobilist... De verschoningsgrond voor uitlokking in de wettelijke zin van het woord is daarentegen enkel van toepassing in specifieke omstandigheden, met belangrijke strafrechtelijke gevolgen voor de strafmaat.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.