TOP NEWS

.
.
Discriminatie en haatmisdrijven

Discriminatie en haatmisdrijven

Een omzendbrief van het college van de procureurs-generaal van 17 juni 2013 wil de Belgische regelgeving in overeenstemming brengen met de Europese richtlijnen inzake de strijd op het vlak van misdrijven tegen de antidiscriminatie-, gender- en antiracismewetten. De brief biedt een kader voor een uniform beleid door de betrokken instanties binnen de context van een reeks federale, gewestelijke en gemeenschapsnormen.

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.